Verdens dag for sosial rettferdighet

0
820
sosialrettferd

sosialrettferd
20.02.13 Verdens dag for sosial rettferdighet markeres 20. februar. På denne dagen belyser verdenssamfunnet viktigheten av å bekjempe fattigdom, sosial ekslusjon og arbeidsløshet for å fremme solidaritet, harmoni og like muligheter i alle land.

Dagen ble vedtatt av FNs generalforsamling i 2007 og oppfordrer medlemsland til å fremme verdier som rettferdighet, likeverd, respekt for mangfold, tilgang til sosial beskyttelse og hensyn til menneskerettigheter i samsvar med FNs toppmøte for sosial utvikling.

Sosial rettferdighet er en grunnleggende forutsetning for fredlig og fruktbar sameksistens i og mellom stater. Prinsippene om sosial rettferd ivaretas ved å fremme likestilling, samt rettighetene til urbefolkninger og immigranter. Sosial rettferdighet vinner frem når hindringer basert på kjønn, alder, rase, etnisk bakgrunn, religion, kultur eller funksjonshemming elimineres.

Kort sagt – sosial rettferdighet betyr at alle mennesker skal ha tilgang til like rettigheter.  

“Idet vi markerer verdens dag for sosial rettferdighet, ser vi altfor mange steder der mulighetene for noen få øker mens ulikheten for majoriteten stiger”, sa FNs generalsekretær Ban Ki-moon i hans tale. “Økende ulikhet undergraver verdenssamfunnets fremgang som har løftet millioner ut av fattigdom og skapt en mer rettferdig verden”.

Selv om det har blitt gjort fremskritt i forhold til arbeidsrettigheter, sosial beskyttelse og forbedrete offentlig tjenester, er milliarder av mennesker fortsatt avhengig av verdenslederes engasjement og standhaftighet.

«Idet vi fortsetter å forme den verden vi vil ha, la oss intensivere vår innsats for å oppnå en mer inkluderende, likestilt og bærekraftig utvikling basert på dialog, åpenhet og sosial rettferdighet”, sa Ban.

Den internasjonale arbeidsorganisasjonens (ILO) rapport om sosial rettferdighet er et av kjernedokumentene i dette arbeidet.