Plastforurensning: Overgang til sirkulær økonomi er nødvendig

Mer enn 400 millioner tonn plast produseres hvert år over hele verden, hvorav halvparten kun brukes én gang. Av dette blir mindre enn 10 prosent resirkulert.

Mandag 5. juni arrangerer FN Verdens Miljødag, som er verdens største miljømarkering. Bli med oss i den globale dugnaden for å #BeatPlasticPollution.

Anslagsvis 19-23 millioner tonn havner i innsjøer, elver og hav årlig. Det tilsvarer vekten av omtrent 2,200 Eiffeltårn til sammen.

Plastforurensning-Côte d'Ivoire-plast
Plastforurensning i Côte d’Ivoire. © UNEP

Mikroplast, bittesmå plastpartikler opp til 5 mm i diameter, finner veien til mat, vann og luft. Det er anslått at hver enkelt får i seg mer enn 50 000 plastpartikler per år, og mange flere hvis innånding tas med.

Kassert eller brent engangsplast skader menneskers helse og det biologiske mangfoldet. Det forurenser alle økosystemer fra fjelltopper til havbunnen.

Med tilgjengelig vitenskap og løsninger for å takle problemet, må regjeringer, selskaper og andre interessenter skalere opp og fremskynde tiltak for å løse denne krisen.

Elfenbenskysten-plast-verdensmiljødag
Elfenbenskysten (Côte d’Ivoire) arrangerer Verdens miljødag 2023. Her resirkuleres plastflasker. © Olivier Girard/UNEP

Dette understreker viktigheten av verdens miljødag for å mobilisere transformativ handling fra alle verdenshjørner.

Hvorfor delta?

Tiden renner ut, og naturen er i nødmodus. For å holde den globale oppvarmingen under 1,5 grader i dette århundret må vi halvere de årlige klimagassutslippene innen 2030. Uten tiltak vil eksponeringen for luftforurensning utover trygge retningslinjer øke med 50 prosent i løpet av tiåret. Plastavfall som strømmer inn i akvatiske økosystemer vil nesten tredobles innen 2040.

Vi trenger umiddelbar handling for å løse disse presserende problemene.

Elfenbenskysten-plastforurensning-plast
Plastforurensning i Elfenbenskysten. © Olivier Girard/UNEP

Visste du at…

Rundt 11 millioner tonn plastavfall flyter årlig ut i havet. Dette kan tredobles innen 2040.

Mer enn 800 marine og kystnære arter påvirkes av denne forurensningen gjennom inntak, forviklinger og andre farer.

En overgang til en sirkulær økonomi kan redusere volumet av plast som kommer inn i havet med over 80 prosent innen 2040; redusere produksjonen av jomfruelig plast med 55 prosent; spare regjeringer US $ 70 milliarder innen 2040; redusere klimagassutslippene med 25 prosent; og skape 700.000 nye arbeidsplasser – hovedsakelig i det globale sør.

Miljødag-plastforurensning-forsøpling
Årets miljødag markeres under temaet «Solutions to plastic pollution», som handler om å finne en løsning på forsøpling og forurensing av plast. © UNEP

En historisk resolusjon

I fjor vedtok 175 av FNs medlemsland en historisk resolusjon om å få slutt på plastforurensning og utforme en internasjonal juridisk bindende avtale som skal være klar innen utgangen av 2024. Dette er den mest betydningsfulle multilaterale miljøavtalen siden Paris-avtalen. Det er en forsikring for denne og fremtidens generasjoner, slik at de kan leve med plast på en måte som er trygt for både dem og miljøet.

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19