75 måter FN utgjør en forskjell på: Jobber for å stanse overfiske 43/75

0
702
FOTO: UN Photo/Martine Perret

FNs 75-årsjubileum – 75 måter FN utgjør en forskjell på:

Nesten 90 prosent av de fiskebestander som utnyttes for kommersiell fiskeindustri blir utsatt for overfisking.

FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) overvåker verdens fiskeindustri og den globale fiskebestanden, og samarbeider med nasjonale myndigheter for å forbedre forvaltningen av fiskeindustrien, stanse ulovlig fisking og promoterer ansvarlig fiskehandel på tvers av landegrenser.

FAO beskytter utsatte dyrearter og sårbare områder.

Det er mye som truer havet, men det er én ting som krever umiddelbare tiltak: Subsidier gitt til fiskeindustrien.

Nesten 90 prosent av verdens fiskebestander blir nå utsatt for overfisking eller andre skadelige handlinger. En stor del av ansvaret ligger hos nasjonale myndigheter som gir subsidier til den globale fiskeindustrien. Uten dem kunne vi ha redusert forekomsten av overfiske, redusere antall fiskebåter og jobbe mot ulovlig fiske.

Dette er viktig siden fisk utgjør 17 prosent av menneskers inntak av animalsk protein. I de fattigste landene i verden utgjør fisk hele 26 prosent. Havet er også levebrødet for mange.  Nesten 60 millioner mennesker jobber fiske- eller havindustrien og man regner med at 200 millioner finnes i denne eller nærliggende sektorer.

FAO fremmer godt forvalting av havressurser. FAOs “Blue Growth Initiative” har som mål å harmonisere de aspektene som er knyttet til havressurser, enten det gjelder miljøet, sosiale aspekter eller økonomiske aspekter. Målet er å sørge for at alle samfunn tjener på havets ressurser på en rettferdig måte.

fn 75 norge