Strenge straffer for ærekrenkelse kan ha uforutsette konsekvenser

0
707
Photo: flickr/ Harald Groven / CC BY-SA 2.0 lisens

Photo: flickr/ Harald Groven / CC BY-SA 2.0 lisens

3. JANUAR, 2014 – Restriksjoner og reguleringer vedrørende ærekrenkelse er ment som et vern mot falske ytringer som kan skade individer og andre aktører, men disse reguleringene kan også føre til begrenset ytringsfrihet. Det kan føre til selvsensur blant journalister i frykt av streng straffeforfølgelse, som et resultat av sine ytringer. Dette gjelder spesielt om ærekrenkelse blir kriminalisert i samfunnet.

OSCEs representant for pressefrihet, Dunja Mijatović uttaler at: «Desto mer fri pressen er, desto friere er nasjonen. Å få alle land til ikke å kriminalisere ærekrenkelse vil gjøre OECD landene til modeller for pressefrihet og åpenheten, som vi alle ønsker.»

En ny rapport fra Reportere uten grenser, publisert i desember, forklarer at ærekrenkelse av religion, eller anklagen om å ‘fornærme religioner’, ofte brukes som et redskap for å bedrive politisk sensur.

Saudi Arabia er et land som har strenge regler knyttet til religionskritikk. I Saudi Arabia har ‘elektronisk Hisbah’ blitt institusjonalisert. Hisbah er et begrep fra Koranen, og refererer til et prinsipp som sier: «nyt det som er godt og forby det som er feil».

For å promotere trosbasert sensur har en Saudi Arabisk komité publisert en håndbok med tittelen: The Moral Vice of the Internet and How to Practice Hisbah, håndboken forklarer hvordan brukere av internett kan bli ‘cyber-politi’. Boken fokuserer på farene og truslene tilknyttet ‘umoralske’ nettsteder, og gir råd til nettmoderatorer om hvordan de kan sensurer eller rapportere innhold som faller innenfor denne ‘umoralske’ kategorien.

I Sudan siteres også Hisbah som grunnlag for filtrering av internett. Det blir uttalt at dette er nødvendig for å «forsvare de moralske verdiene til Ummah [samfunnet av troende] og prinsippene om dyd og kyskhet.» I Egypt går samfunnsgrupper sammen for å blokkere tilgang til pornonettsteder, ved bruk av Hisbah.

Situasjonen for ytringsfrihet i muslimske land er ofte i nyhetsbilder, mange ganger grunnet nettopp religionskrenkelse, men det er også land i Europa som har en mindre enn tilfredsstillende situasjon når det kommer til ytringsfrihet.

Den 10. desember adopterte parlamentet i Romania to nye lover. Disse to lovene resulterte, blant annet, i en re-kriminalisering av ærekrenkelser. «Det å kriminaliserer ytringer kan hindre debatt og bli brukt for å beskytte offentlige embetsmenn fra kritikk. Frykt for straffeforfølgelse kan lede til selvsensur blant journalister, og kan minske graden av undersøkende journalistikk. Jeg er derfor bekymret over de senere utviklinger i Romania, og spesielt over måten ulike viktige aktører har blitt holdt utenfor beslutningsprosessen,» sa Mijatović

Økte fengselsstraffer grunnet ærekrenkende videoer eller lydopptak er også en annen trussel til ytring- og pressefrihet i Ungarn, la hun til.

Selv om det er viktig å beskytte individet mot grunnløse påstander, må vi også sikre at vi ikke begrenser ytringsfrihet i denne prosessen. Kriminalisering av ærekrenkelser er ikke løsningen.