75 måter FN utgjør en forskjell på: Skaper fred (9/75)

0
725

FNs 75-årsjubileum – 75 måter FN utgjør en forskjell på:

De forente nasjoner ble grunnlagt i 1945, i kjølvannet av annen verdenskrigs skrekkelige ødeleggelser, med ett sentralt mål for øye: Opprettholdelsen av internasjonal fred og sikkerhet.

En viktig del av dette er diplomati og mekling. Den mest effektive måten å redusere den menneskelig lidelse og enorme økonomiske tap som konflikter og deres etterspill fører med seg, er å unngå at slike konflikter i det hele tatt oppstår. FN spiller en viktig rolle i konfliktavverging ved bruk av diplomati og mekling. Blant konkrete verktøyer finner man FNs spesialutsendinger og fredsbevarende styrker.

Siden 1990-årene har mange konflikter blitt løst enten ved hjelp av FN-ledet mekling eller ved FN-støttet mekling ledet av tredjeparter.

Les mer om FNs fredsbevarende arbeid her: https://bit.ly/2uLZWx4