Unge stemmer for urfolksrettigheter på Grønland

Aki-Matilda Høegh-Dam ble valgt inn i Folketinget som representant for Grønland i 2019, bare 22 år gammel. Inuittene, et av verdens urfolk, utgjør over 90 prosent av Grønlands 60 000 innbyggere.

Øya, som er et selvstyrt område i Danmark, velger to representanter til Folketinget. I tillegg velger Grønland representanter til sitt eget parlament og selvstyre.   

Temaet for den internasjonale dagen for urfolk 9. august er Urfolksungdom som aktører for endring og selvbestemmelse.   

På Grønland har inuittene som urfolk hatt selvbestemmelse i forholdet til Danmark, som de har vært en del av i mer enn tre århundrer. På begynnelsen av syttitallet startet uavhengighetsbevegelsen på Grønland for alvor – ledet av de unge på den tiden.

Aki-Matilda Høegh-Dam var bare 22 når hun først var valgt til Folketinget.
© Siumut Folketingimi

Dagens ungdom er mer bevisst på avkolonisering   

Aki-Matilda Høegh-Dam understrekte i et intervju at selv om yngre generasjoner, som hennes egen, kanskje er mer bevisste på avkoloniseringsprosesser, har både unge og eldre generasjoner spilt en rolle i kampen om urfolks rettigheter på Grønland. Øya, som er et selvstyrt område i Danmark, velger to representanter til Folketinget, i tillegg til sitt eget parlament og selvstyre.   

– På 70-tallet kjempet for eksempel unge mennesker for selvstyre og selvforvaltning og brøt med samfunnsnormer. Disse 70-tallsungdommene er nå i 60-årene. Dagens yngre generasjon fortsetter imidlertid å ta opp problemer fra et moderne perspektiv. De arbeider for et mer rettferdig partnerskap og for å redusere koloniseringens konsekvenser for Grønlands urbefolkning. 

Selv om Grønland har et omfattende selvstyre, er landet fortsatt avhengig av økonomisk støtte fra Danmark. Høegh-Dam ønsker å gå et skritt videre ved å erklære uavhengighet.  

– Jeg mener at virkelig fremgang innebærer å bli en selvstendig, suveren stat. Det vil gjøre det mulig for Grønland å ha mer direkte handelsforbindelser med omverdenen, redusere avhengigheten av Danmark og gi større kontroll over de økonomiske strukturene og beslutningsprosessene.

dåp-grønland-inuit
Dåp på Grønland. © Mads Schmidt Rasmussen/norden.org.

Holdt tale på grønlandsk i Folketinget

Nylig vakte hun stor oppmerksomhet da hun holdt en tale på grønlandsk i det danske Folketinget. Hun sa at talen var et viktig skritt i retning av å sette søkelyset på de systemiske ulikhetene og utfordringene grønlenderne står overfor.  

– Jeg valgte å snakke grønlandsk for å synliggjøre disse forskjellene og skape forståelse for hvor viktig det er å gjøre noe med dem, og for å rette oppmerksomheten mot realitetene til velgerne og deres kamp i en bredere dansk kontekst. 

Inuittene på Grønland deltar i FNs permanente forum for verdens urfolk. Høegh-Dam ser på den grønlandske inuittbefolkningens urfolksidentitet som en viktig del av deres styrke og kulturarv.   

– Jeg legger vekt på at grønlenderne må være stolte av sin urfolksidentitet, som omfatter tradisjoner, språk, tatoveringer og mat. Å overvinne den historiske stigmatiseringen og omfavne denne identiteten styrker ikke bare den grønlandske befolkningen, men gjør det også mulig å integrere disse tradisjonene i det moderne samfunnet og skape en unik kulturell synergi som bygger på styrken i både historisk kunnskap og moderne fremskritt.

Mette Fredriksen-Mute Bourup-Egede-statminister-Grønland-Danmark-Nordisk råd
Grønlands landsstyreformand Múte Bourup Egede og Danmarks statsminister Mette Frederiksen på Nordisk råds møte i København i 2021. © Magnus Fröderberg/norden.org

Utfordringen med klimaendringene  

Som så mange andre av verdens urfolk er klimaendringene også en utfordring for grønlenderne. 90 prosent av Grønland, som med sine 2,2 millioner kvadratkilometer er verdens største øy, er dekket av is.

– Klimaendringene har betydelige og komplekse konsekvenser for grønlendernes liv. Tradisjonelle fangstmetoder påvirkes, og miljøutfordringer som issmelting og tsunamier utgjør en risiko for lokalsamfunnene.

Hvis isbreene trekker seg tilbake, kan det imidlertid åpne seg økonomiske muligheter som er sårt tiltrengt for å begrense Grønlands avhengighet av Danmark og muligens bane vei for uavhengighet.   

– Selv om klimaendringene kan skape muligheter for økonomiske aktiviteter som gruvedrift som følge av at isbreene trekker seg tilbake, er jeg tilhenger av ansvarlige beslutninger. Jeg tar til orde for grundige miljøkonsekvensutredninger og etablering av klare lover og grenser for å sikre miljø og mennesker, samtidig som man tar hensyn til potensielle økonomiske fordeler.

Nylig kandiderte Aki-Matilda Høegh-Dam til formannsposten i det sosialdemokratiske partiet Siumut, der hun tapte for den sittende presidenten. Hun slo likevel en tidligere statsminister i nominasjonskampen. Alt tyder på at 26-åringen kun er på starten av en lengre politisk karriere. 

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19