75 måter kvinner utgjør en forskjell på: Fremmer kvinners rettigheter 36/75

0
695
Deltakere på kvinnekonferansen i Beijing i 1995. FOTO: UN Photo/Milton Grant

FNs 75-årsjubileum – 75 måter FN utgjør en forskjell på:

Likestilling er en helt sentral del av både menneskerettighetene og FNs arbeid. Et grunnleggende prinsipp i FN-pakten, som ble signert av organisasjonens 51 opprinnelige medlemmer i 1945, er «like rettigheter for menn og kvinner». Å beskytte og fremme kvinners menneskerettigheter er alle staters ansvar.

Et langsiktig mål for FN har vært å forbedre kvinners liv og gjøre dem i stand til selv å bestemme over egen skjebne. UN Women er en av FNs underorganisasjon og har som mål å oppnå likestilling mellom kjønnene.

I 1957 arrangerte FN den første verdenskonferansen for kvinner noensinne. Denne, de to verdenskonferansene som ble holdt i løpet av FNs tiår for kvinner (1976-1985) og verdenskonferansen for kvinner i Beijing i 1995 satte dagsorden for fremming av kvinners rettigheter og likestilling mellom kjønnene. FNs konvensjon fra 1979 om eliminering av alle former for kvinnediskriminering har blitt ratifisert av 189 land og har bidratt til å fremme kvinners rettigheter over hele verden.

fn 75 norge