8. mai – frigjøringsdagen

0
757


8. MAI, 2014 – I mai 1945 tok 2. verdenskrig slutt, etter seks år med ondskap og terror. Krigen etterlot store deler av verden i sønderrevet tilstand, etter at mer enn 60 millioner mennesker – 2,5 % av verdens befolkning – mistet livet.

2. verdenskrig er krigen som har krevd flest menneskeliv, men det eksakte tallet vil vi aldri vite. Det er estimert at opptil 30 millioner soldater og 6 millioner jøder ble drept, i tillegg til at 19 millioner døde av sult eller sykdom som følge av krigen.

Det var også tap av menneskeliv i de nordiske landene. I Norge ble 9 500 menneskers drept, delvis som følge av at soldater og sjømenn var involvert. I Danmark ble 3000 mennesker drept. Sverige klarte å ivareta nøytraliteten, som gjorde at tapene av menneskeliv var lavere – 600. I Finland døde 97 000, siden landet først kjempet mot sovjetene og siden mot Nazi-Tyskland. Mange individer gjorde tapre forsøk på å motarbeide okkupantene. I Danmark overlevde 99 % av de danske jødene, delvis som følge av Kong Christian Xs heroiske innsats. Den svenske diplomaten Raol Wallenberg er også en annet heltemodig person som gjorde en stor innsats for å motarbeide urettferdighetene.

8. og 9. mai er de offisielle dagene for å minnes de som mistet livene under 2. verdenskrig, i tillegg til å være en dag for forsoning. Da krigen tok slutt i mai 1945 brakte dette håp om en lysere fremtid uten krig, drap og trusler om kjernevåpen. Da FN utpekte disse to minnesdagene la de også vekt på den historiske konteksten som utgjorde grunnlaget for opprettelsen av organisasjonen, hvis mål var å løse uenigheter på med fredelig måte i tråd med FN-charteret.

Det er viktig å minnes og hedre de som mistet livene under krigen, samtidig som vi må løfte frem verdien av forsoning.

«Å minnes navnene og stedene vil hjelpe oss med å unngå en ny global konflikt», har FNs generalsekretær Ban Ki-moon sagt. «Navnene gir fortsatt gjenklag, selv etter mange år: Stalingrad og Kursk, Auschwitz og Dachau, D-dagen og den siste kampen i Berlin. I dag markerer vi slutten av 2. verdenskrig og forhåpentligvis slutten på all total krig».