UNICEF lanserer årsrapporten for 2007

0
668

Denne rapporten handler om UNICEFs arbeid med partnere i 155 land,
områder og territorier, og understreker framskrittene som er gjort i arbeidet med barns overlevelse, og sannsynligheten for å oppnå tusenårsmålene.De følgende områdene av tusenårsmålene – grunnleggende utdanning og kjønnslikhet, barnebeskyttelse, og HIV og AIDS- var fokusområder for samarbeid med andre organisasjoner for å oppnå felles mål. Rapporten er gratis og kan lastes ned på http://www.unicef.org/publications/index_44268.html