Stopp vold mot kvinner

0
786

vaw
Kvinner blir utsatt for vold i hvert hjørne av verden. Overgriperen er som oftest noen kvinnen kjenner – hennes ektemann, en slektning eller venn.

Vold mot kvinner er et av vår tids mest utbredte, systematiske og grusomme menneskerettighetsbrudd, i tillegg til å være et ekstremt eksempel av stadig mangel på likestilling mellom kjønnene. Dette er et problem som omfatter alle land, kontinenter og kulturer. Over 600 millioner kvinner bor i land der vold i hjemmet ikke regnes å være en kriminell handling.

Vold rammer millioner av kvinner og deres samfunn, og hindrer dermed utvikling, samt at det koster land milliarder hvert år i helsetjenester og tapt produktivitet.

Det anslås at opp mot syv av ti kvinner verden rundt kommer til å bli slått, voldtatt, mishandlet eller lemlestet i løpet av sin levetid.

FN har et eget fond for bekjempelse av vold mot kvinner og jenter, som du kan støtte her.