8. mars: Tilbakeslag i den globale likestillingskampen

0
938
Finlands statsminister, Sanna Marin, på FNs talarstol. FOTO: UN Photo/Eskinder Debebe

I sin tale ved FNs arrangement i forbindelse med kvinnedagen fredag forrige uke, advarte Finlands statsminister Sanna Marin advarte mot tilbakeslag i den globale likestillingskampen.

– Når jeg ser på verden i dag, er dessverre ikke situasjon veldig lovende. Likestilling og kvinners rettigheter, særlig retten til å bestemme over egen kropp, blir satt under sterkt press. Selv støtte til den viktige Woman, Peace and Security-agendaen minker i så stor grad at ofre for seksuell og kjønnsbasert i konfliktområder, blir nektet nødvendige helsetjenester. (…) FNs sikkerhetsråd sendte et dårlig signal til verden da de i april i fjor ikke lyktes å komme til en enighet angående dette temaet, sa statsministeren.

Statsminister Marin påpekte at som Finlands statsminister, var hun kun én av 21 kvinnelige statsledere totalt blant FNs 193 medlemsland. I talen fokuserte hun videre på moderne teknologi og hvilken effekt dette hadde på likestillingen. Hun sa det at helt nødvendig å sette kvinner og jenters rettigheter i sentrum av teknologi- og innovasjonsutviklingen.

– Nye produkter og tjenester som benytter seg av kunstig intelligens viderefører eksisterende kjønnsforskjeller. Jeg vil forandre dette og den eneste måten å gjøre det på er ved å få flere jenter til å kode, flere kvinner til å jobbe med teknologiutvikling, og flere kvinner til å bli valgt inn i stillinger hvor de kan påvirke reguleringen av teknologisektoren, fortsatte hun.

I forkant av Den internasjonale kvinnedagen 8. mars, lanserte UN Women en rapport: «Women´s Rights in Review 25 years after Beijing» som er en utfyllende vurdering av hvordan Bejing-plattformen har blitt satt ut i live. Bejing Platform for Action ble vedtatt i 1995, og er fortsatt verdens mest vidtrekkende likestillingsagenda.

Leder av UN Women, Dr. Phumzile Mlambo-Ngcuka, på FNs talerstol. FOTO: UN Photo/Eskinder Debebe

Ifølge rapporten går utviklingen for kvinners rettigheter tilbake og viktige fremskritt er i ferd med eller har allerede blitt reversert. Enorm ulikhet, klimaendringer, konflikter og en økning i isolasjonspolitikk truer alle likestillingskampen.

I forbindelse med markeringen av Den internasjonale kvinnedagen i New York, uttalte lederen av UN Woman, dr. Phumzile Mlambo-Ngcuka:

– Rapporten viser at kvinner innehar 25 % av globale maktposisjoner. 75 % av verdens parlamentarikere er menn, 73 % av ledere menn og 70 % av klimaforhandlere er menn. Så vi blir presset inn i en boks på bare 20-25 %. I dag bryter vi ut. Vi vil marsjere for å oppnå 50%, fordi det er 50 % som betyr noe. Og vi vil samarbeide for å oppnå de 50 %.