Fredsbevaring i Øst-Timor: En mindre kjent historie

Fra slutten av 1990-tallet spilte FNs fredsbevaring en viktig rolle i utformingen av det nye landet Øst-Timor. Det sikret sikkerhet, husly for flyktninger og etableringen av varige institusjoner. Denne historien er, som andre fredsbevarende oppdrag, viktig å fortelle. 

Med Sovjetunionens sammenbrudd i 1991 og slutten på den «bipolare verdensorden», håpet mange på en lysere og fredeligere fremtid. Men 1990-tallet viste seg å bli blodig og preget av konflikt flere steder i verden.

GATEPÃVEH-EASTTIMOR-UN
M113A1 pansrede personellkjøretøy fra UNTAET ved basen i Gate Pā, 2002. © Ox glennwhite.

Forsøk på å avslutte konflikter gjennom fredsbevaring viste seg å være vanskelig. Alle konflikter var forskjellige og komplekse, og kunne ikke løses gjennom en rutinemessig prosedyre. De måtte forstås og analyseres på farten, i situasjoner der hvert minutt telte.

Det tredje nyeste landet i verden, Øst-Timor, ble i stor grad til på grunn av fredsbevarende oppdrag.

Fra endeløs uro …

Siden 1976 hadde Øst-Timor vært i en tilstand av uro og borgerkrig. Dette var over ett spørsmål: «autonom integrasjon med Indonesia eller fullstendig uavhengighet.»

Tusenvis ble drept og et mye større antall fordrevet. Flere generalsekretærer i FN hadde hatt møter med Indonesia og Portugal for å finne en løsning på den uholdbare situasjonen. I 1998 fikk daværende generalsekretær Kofi Annan endelig i oppdrag av de to regjeringene å organisere en «folkelig konsultasjon» i Øst-Timor. Konsultasjonen viste at 78,5 prosent ønsket overgang til uavhengighet fremfor autonomi under Indonesia.

EASTTIMOR-TIMOR-LESTE
Øst-Timor © Anna Voss/Unsplash

Ustabilitet fulgte igjen med militser som avviste resultatene. Dette førte til at FNs sikkerhetsråd godkjente en multinasjonal styrke (INTERFET). Dette ble ledet av Australia for å gjenopprette fred og legge til rette for humanitære operasjoner fra 12. september 1999.

Det var en fredsbevaring utenfor FN, men som til slutt fikk selskap av FNs fredsbevarende styrker (UNTAET) i oktober. En overgangsperiode fulgte frem til februar 2000, hvoretter UNTAET overtok det fredsbevarende oppdraget.

UNTAET-EASTTIMOR-LOGO
Logoen til FNs overgangsadministrasjon i Øst-Timor. © FN

Oppdraget var bredt med administrativt, sikkerhetsmessig og militært ansvar i et territorium som manglet kvalifisert arbeidskraft og utdanning på grunn av tiår med ustabilitet og vold. Etter volden hjalp UNHCR (FNs høykommissær for flyktninger) 220.000 flyktninger med å vende tilbake. UNHCR hjalp også til med forsoning og gjenoppbygging av hjemmene deres.

… til fred og uavhengighet

Til slutt, den 30. august 2001, gikk mer enn 91 % av Øst-Timors stemmeberettigede velgere til urnene og stemte for total uavhengighet. Dette ble oppnådd i mai 2002, med mer enn 120.000 timoresere som feiret. Øst-Timor, som landet er kjent som i dag, ble en realitet.

PALACIO-DO-GOVERNO-TIMOR
Palacio do Governo vender mot Dili-havnen. © David Stanley

Selv om det tok mange år med ytterligere fredsbevaring, kan ikke rollen til INTERFET, UNTAET og deres etterfølgermisjoner undervurderes når det gjelder dannelsen av det uavhengige Øst-Timor. FNs siste fredsbevarende oppdrag i landet, UNMIT, forlot landet i 2012. Siden da har Øst-Timor sett bemerkelsesverdig fremgang mot fred og stabilitet, blant annet med naboen Indonesia.

De varige resultatene av fredsbevaring

Uten de fredsbevarende oppdragene ville Øst-Timor ha hatt mange flere år med vold og uro, ettersom den demokratiske stemmen og retten til selvbestemmelse ville ha druknet i blodsutgytelse.

EASTTIMOR-TIMOR-LESTE
Øst-Timor © Anna Voss/Unsplash

Takket være resolutt handling fra FN og dets medlemsland, spesielt Australia, men også mange andre land, inkludert Danmark, Norge og i stor grad Portugal, ble Øst-Timor satt på en konstruktiv snarere enn en destruktiv vei. Selvfølgelig er det viktig å huske at ingenting ville ha blitt oppnådd uten standhaftigheten til det timoresiske folket selv.

Misjonene i Øst-Timor viser at fredsbevaring kan føre til langvarige, positive resultater i verden.

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19