Den sentralafrikanske republikk og Sør Sudan: Rettsstaten må styrkes

0
630


23. JULI, 2014 – Leder for FNs utviklingsprogram (UNDP), Helen Clark oppfordrer internasjonale giverland om å styrke rettferd, sikkerhet og rettsstatsprinsippet i land som er i konflikt, med spesielt fokus på Den sentralafrikanske republikk og Sør-Sudan.

«Teknisk assistanse for å styrke rettferd- og sikkerhetssystemet er viktig for å stoppe de voldelige konfliktene, men det er ikke tilstrekkelig,» sier Clark. «Det må gå hånd i hånd med den type engasjement som fremmer forsoning, bygger tillitt mellom grupper, og hjelper med å opprette inkluderende institusjoner.»

Clark presiserer at det er behov for assistanse for å sikre at det internasjonale rettsstatsprinsippet er effektivt, samt at FN tilrettelegger for et juridisk system som fungerer i overgangsfasen fra konflikt til fred, beskyttelse av de sivile, og ansvarliggjøring av myndighetene i kriseland, med henvisning til både Den sentralafrikanske republikk og Sør-Sudan.

«Det er nødvendig å støtte opp om den skjøre fredsprosessen, slik at bakgrunnen for konflikten og virkningen av volden i Sør-Sudan blir satt på dagsordenen,» sa hun. Det vil være viktig å sikre at hjelpen som ytes tilknyttet rettsstatsprinsippet blir brukt for å fremme de nasjonale utviklingsmålene om å opprette ansvarlige institusjoner og forbedre tilgang til offentlige tjenester for alle. Hvis vedvarende fred og utvikling i Sør-Sudan skal oppnås, kreves det samordnet politisk og teknisk støtte fra FN, regionale organisasjoner, medlemsland, sivilsamfunn og andre aktører.»

I forhold til Den sentralafrikanske republikk sier Clark at utviklingsaktører må samarbeide med nasjonale partnere for å styrke nasjonale institusjoner, bistå flerreligiøs dialog og gjenoppbygning og håndtere ekstrem fattigdom.

«For at rettsstatsprinsippet skal få fotfeste trenger Den sentralafrikanske republikk internasjonal støtte for å bygge uavhengige og fungerende domstoler. Rettssystemet må gjøres tilgjengelig for alle, det må oppfattes som rettferdig og det må settes en stopper for menneskerettighetsbrudd. En profesjonell polititjeneste som beskytter samfunnet er annen forutsetning.»