Generalsekretærens budskap på Verdens befolkningsdag

0
676

11. juli 

Midt i den verste globale økonomiske krisen på flere generasjoner, må vi finne de mest effektive måtene for å forsette framgangen mot å oppnå Tusenårsmålene. Det finnes ingen bedre vei enn årets fokus for Verdens befolkningsdag: å investere i kvinner og jenter.

Mens budsjettene strammes inn, truer krisen med å utslette den hard ervervede framgangen når det gjelder å forbedre helse og redusere fattigdom. Når husholdningsinntekter går ned, er det større sjanse for at jenter slutter på skolen. Ved nedgang i fortjeneste, er det større sannsynlighet at kvinner mister jobben og sin kilde til inntekt. Når helsesystemer blir dårligere, risikerer kvinner å føde uten livreddende tjenester. Selv før krisen, døde en mor hvert minutt under graviditet og barnefødsel, og nesten alle i utviklingsland hvor krisen har tvunget kvinner inn i enda dypere fattigdom.

Å investere i jenters utdannelse gir velkjente fordeler. Når jenter har en utdannelse, er sannsynligheten større for at de vil motta høyere lønn og få bedre jobber, føde færre og sunnere barn, og gjennomgå en tryggere barnefødsel.

Å satse på kvinnehelse, spesielt reproduktiv helse, kan ikke bare spare livene til en halv million mødre, men også frigjøre anslagsvis 15 milliarder dollar til produktivitet hvert år. Mens vi feirer den internasjonale konferansen for befolkning og utviklings 15. års jubileum, la oss øke innsatsen for å oppnå universell tilgang til reproduktiv helse innen 2015.  

På denne internasjonale befolkningsdagen, oppfordrer jeg beslutningstakere til å beskytte kvinners muligheter til inntekt, til å holde døtrene sine i skolen og til å gi dem tilgang til reproduktiv helseinformasjon og -tjenester, inkludert frivillig familieplanlegging. La oss sammen forbedre kvinner og jenters rettigheter, og gi dem myndighet som produktive samfunnsmedlemmer med evne til å bidra til økonomisk restitusjon og vekst. Det kan ikke finnes noen bedre investering på denne dagen eller noen annen dag.