Verdens dag for flyktninger: Hver handling teller

0
874
FOTO: UN Photo/Sebastian Villar

Hvert minutt må 20 mennesker forlate sine hjem for å flykte unna konflikt, undertrykkelse eller terror. Flyktninger er blant de mest utsatte menneskene i verden, og mer enn halvparten av verdens flyktninger er barn. En ny rapport fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) viser at 1% av menneskeheten, nesten 80 millioner, har blitt tvunget til å flykte fra hjemmene sine på grunn av krig, konflikt og forfølgelse. Detter er det høyeste antallet UNHCR noensinne har registrert.

COVID-19-pandemien og de pågående antirasismedemonstrasjonene har vist hvor viktig det er å kjempe for en mer inkluderende og likestilt verden der ingen blir holdt utenfor. Aldri har det vært tydeligere at alle må delta for om vi skal få til den globale endring vi ønsker og trenger. Alle kan utgjøre en forskjell.

20. juni markeres Verdens dag for flyktninger. Dagen minner om at alle kan bidra til samfunnet og at hver handling teller i arbeidet for å skape en mer inkluderende og likestilt verden.

– Nesten 80 millioner kvinner, barn og menn over hele verden har blitt tvunget fra hjemmene sine som flyktninger eller internt fordrevne. Enda mer sjokkerende: ti millioner av disse menneskene flyktet det siste året alene, sa FNs generalsekretær António Guterres i en uttalelse i anledning dagen.

– I dag hedrer vi også rausheten og nestekjærligheten til vertssamfunn og -land som ofte har egne økonomiske og sikkerhetspolitiske bekymringer. Vi skylder disse landene vår takknemmelighet, vår støtte og vår investering, fortsatte han.

Hver handling teller

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) jobber for å bistå flyktninger i forskjellige områder over hele verden. Nå under COVID-19-pandemien har de satt i verk tiltak for å forhindre at viruset sprer seg blant flyktninger. Et av tiltakene er å øke bevisstheten om viruset. Så langt har de nådd ut til 254 000 mennesker gjennom ulike informasjonsarrangement. De distribuerer også utstyr for å opprettholde god håndhygiene. Over 73 000 mennesker har fått utdelt håndsåpe og nesten 2500 håndvaskstasjoner har blitt installert.

Chris Bida er en flyktning fra Sør-Sudan som befinner seg i Kongo. Etter at den første COVID-19-tilfellet ble bekreftet i Kongo i mars 2020, bestemte han seg for å lage sin egen «tippy-tap», eller en tippekran, som er en enkel og effektiv måte å opprettholde god håndhygiene. En «tippy-tap» består av pinne, en pedal og en plastdunk. Ved å henge en plastdunk på en trepinne og installere en pedal som lar deg vippe dunken til vannet renner, opprettholder han god håndhygiene.

Chris Beda demonstrerer tippekranen. FOTO: UNHCR/Jean-Jacques Soha

– Alle kan gjøre dette siden den er så enkel å lage. Man trenger ikke å betale noe, sier Beda.

Mange flyktninger har ikke tilgang til antibac eller steder å vaske hendene, Derfor kan initiativer som Chris Bidas tippekran utgjøre en forskjell for hele samfunnet. De gjør det enklere å opprettholde god håndhygiene og kan på lang sikt redde liv.

– Fra leirer i Bangladesh til sykehus i Europa jobber flyktninger som sykepleiere, leger, forskere, lærere og innenfor andre viktige stillinger. De beskytter seg selv og gir tilbake til lokalsamfunnene som har tatt dem inn, sier Guterres.

Chris Bidas initiativ er bare ett eksempel på den innsats som flyktninger legger ned for å gjøre en forskjell i lokalsamfunnene. Hver handling teller.

 – På verdens flyktningdag takker vi flyktninger for deres oppfinnsomhet og stå-på-vilje for å gjenoppbygge egne liv og forbedre livene til de rundt dem, uttalte Guterres.