Afghanistan: Bestikkelser dobler innenlandske inntekter

0
701
afghanreport

afghanreport
08.02.13 Den totale kostnaden av korrupsjon i Afghanistan har økt betydelig de siste tre årene – til hele 3,9 milliarder dollar. Færre mennesker utfører bestikkelser, men antallet bestikkelser per person har økt og praksisen er dermed stadig skadelig for samfunnet. Dette ifølge en ny rapport om korrupsjonstrender i landet utarbeidet av FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC) og afghanske myndigheter.

I 2012 utførte halvparten av landets befolkning bestikkelser for en offentlig tjeneste og nær 30 % av dem betalte bestikkelser for private tjenester, uttales det i FN-rapporten. Disse tallene er høye men det finnes også tegn på fremskritt siden 2009, da det tilsvarende antallet afghanere som hadde betalt bestikkelser til en offentlig tjenestemann var på 59 %. Derimot har antallet bestikkelser per person økt fra 4,7 til 5,6 og den gjennomsnittlige kostnaden av en bestikkelse har steget fra 158 til 214 dollar, noe som tilsvarer en reell økning på 29 %.

«Bestikkelsene betalt av afghanske borgere i 2012 tilsvarer det dobbelte av Afghanistans innenlandske inntekter, eller en fjerdedel av Tokyo-løftet», sa UNODCs representant for regionen, Jean Luc Lemahieu. Under den internasjonale giverkonferansen i Japan forrige juli ble det forpliktet 16 milliarder dollar for å fremme Afghanistans økonomiske utvikling de neste fire årene. Betingelsen for å motta alle pengene er at regjeringen reduserer korrupsjon i landet.

Selv om de fleste afghanere anser korrupsjon som en av Afghanistans mest presserende utfordringene så er problemet stadig mer forankret i sosiale praksiser. Både patronasje og bestikkelser virker å være en akseptabel del av manges hverdag.

Undersøkelsen til UNODC var basert på et utvalg av 6.700 afghanske borgere over 18 år i hele landet. 68 % av de som ble intervjuet anså det som akseptabelt for en offentlig tjenestemann å øke sin lave lønn med små bestikkelser. 67 % syntes det noen ganger var akseptabelt for tjenestemenn å bli rekruttert på grunnlag av deres familiebånd og vennenettverk.

I de fleste tilfeller utføres bestikkelser for å få bedre eller raskere tjenester. Noen bestikkelser tilbys for å kunne påvirke politiets virksomhet og rettsavgjørelser, som dermed undergraver rettsstaten og tillitten til landets institusjoner. Undersøkelsen utpeker spesielt utdanningssektoren som sårbar for korrupsjon, og andelen av de som betaler bestikkelser til lærere har steget fra 16 % i 2009 til 51 % i 2012.

Afghanistan: Bestikkelser dobler innenlandske inntekter

 

08.02.13 Den totale kostnaden av korrupsjon i Afghanistan har økt betydelig de siste tre årene, til 3,9 milliarder dollar. Færre mennesker utfører bestikkelser, men antallet bestikkelser per person har økt og praksisen er dermed stadig skadelig for samfunnet. Dette ifølge en ny rapport om korrupsjonstrender i landet utarbeidet av FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC) og afghanske myndigheter.

 

I 2012 utførte halvparten av landets befolkning bestikkelser for en offentlig tjeneste og nær 30 % av dem betalte bestikkelser for private tjenester, uttales det i FN-rapporten.  Disse tallene er høye men det finnes også tegn på fremskritt siden 2009, da det tilsvarende antallet afghanere som hadde betalt bestikkelser til en offentlig tjenestemann var på 59 %. Derimot har antallet bestikkelser per person økt fra 4,7 til 5,6 og den gjennomsnittlige kostnaden av en bestikkelse har steget fra 158 til 214 dollar som tilsvarer en reell økning på 29 %.

 

«Bestikkelsene betalt av afghanske borgere i 2012 tilsvarer det dobbelte av Afghanistans innenlandske inntekter, eller en fjerdedel av Tokyo-løftet», sa UNODCs representant for regionen, Jean Luc Lemahieu. Under den internasjonale giverkonferansen i Japan forrige juli ble det forpliktet 16 milliarder dollar for å fremme Afghanistans økonomiske utvikling de neste fire årene. Betingelsen for å motta alle pengene er at regjeringen reduserer korrupsjon i landet.

 

Selv om de fleste afghanere anser korrupsjon som en av Afghanistans mest presserende utfordringene så er problemet stadig mer forankret i sosiale praksiser. Både patronasje og bestikkelser virker å være en akseptabel del av manges hverdag.

 

Undersøkelsen til UNODC var basert på et utvalg av 6.700 afghanske borgere over 18 år i hele landet. 68 % av de som ble intervjuet anså det som akseptabelt for en statstjenestemann å øke sin lave lønn med små bestikkelser. 67 % syntes det kunne noen ganger være akseptabelt for tjenestemenn å bli rekruttert på grunnlag av deres familiebånd og vennenettverk.

 

I de fleste tilfeller utføres bestikkelser for å få bedre eller raskere tjenester. Noen bestikkelser tilbys for å kunne påvirke politiets virksomhet og rettsavgjørelser, noe som dermed undergraver rettsstaten og tillitten til landets institusjoner. Undersøkelsen utpeker spesielt utdanningssektoren som sårbar for korrupsjon, og andelen av de som betaler bestikkelser til lærere har steget fra 16 % i 2009 til 51 % i 2012.