GENERALSEKRETÆRENS BUDSKAP PÅ VERDENS MILJØDAG

0
696
alt

alt

5. juni 2011

Nesten tjue år etter verdenstoppmøtet i 1992, gjør det internasjonale samfunnet seg igjen klar for et møte i Rio – stedet der FNs konferanse om bærekraftig utvikling vil holdes i juni 2012. Mye har forandret seg i løpet av de siste tjue årene, geopolitisk og miljømessig. Flere hundre millioner i Asia, Latin-Amerika og i økende grad i Afrika – har kommet seg ut av fattigdom. Likevel får vi stadig flere bevis på dyptgående og potensielle irreversible forandringer i jordens evne til å tåle vår fremgang.

Rask økonomisk vekst har brakt med seg kostnader som tradisjonelt sjelden betraktes i de nasjonale regnskapene. Disse rangerer fra forurensing av atmosfæren og vann til forringing av fiske og skoger, alt ting som påvirker menneskers velstand og velvære. Temaet for dette årets internasjonale miljødag er ”Skoger: Natur til din tjeneste”, og vektlegger de flertallige milliardene skoger og andre økosystemer er verdt for vårt samfunn – og spesielt fattige mennesker.

Til tross for voksende global oppmerksomhet rundt farene ved miljødegradering – inkludert klimaforandringer, tap av biologisk mangfold og forørkning – har fremgangen siden det forrige internasjonale miljøtoppmøtet i Rio gått for sakte. Vi kan ikke bygge en rettferdig og likestilt verden hvis ikke vi gir lik vekt og betydning til alle de tre pilarene i en bærekraftig utvikling – den sosiale, den økonomiske og den bærekraftige. For å redusere fattigdom, garantere matsikkerhet og anstendig arbeid for de en voksende befolkning på en bærekraftig måte, må vi bruke vår naturkapital så intelligent som mulig.

India, den globale verten for verdens miljødag i 2011, er blant et voksende antall land som arbeider for å løse presset av økologiske forandringer. Landet hjelper til ved å gå i spissen for en grundigere vurdering av de økonomiske verdiene av naturbaserte tjenester, med assistanse fra FNs Miljøprogram og Verdensbanken. Indias rurale sysselsettingslov (Rural Employment Act) og landets oppfordringer til fornybar energi, er betydelige eksempler på hvordan man kan oppskalere grønn vekst og akselerere overgangen til en grønn økonomi.

Ingen enkelt dag kan transformere utvikling til å bli bærekraftig, men på veien til Rio+20, kan dette årets internasjonale miljødag sende et budskap om at de med innflytelse i regjeringer og i den private sektoren kan – og må – ta de nødvendige skrittene som vil oppfylle løftene til toppmøtene i Rio. Verdens folk følger med, og forventer intet mindre.