Ikke lenger nålen i høystakken

0
683
Photo: Flickr / room 202 / 2.0 Generic (CC BY-NC-SA 2.0)

Photo: Flickr / room 202  / 2.0 Generic (CC BY-NC-SA 2.0)
14. NOVEMBER, 2013 – Diabetes, som tidligere var en rimelig uvanlig sykdom, er i dag en av de store helse- og utviklingsutfordringer vi står overfor i det 21 århundre. Det er i dag 371 millioner personer over hele verden som lever med diabetes, og 280 millioner personer some lever med en høy risiko for å utvikle sykdommen. Innen 2035 vil antallet diabetikere øke til 592 millioner.

Tallene kan føles overveldende. Type 2 diabetes er et globalt helseproblem som truer nasjoner over hele verden, spesielt utviklingsland. Forsterket av en rask urbanisering, endringer i kosthold og en mer stillesittende livsstil, har epidemien spredd seg i takt med økning i antallet overvektige.

Det som en gang var en sykdom forbeholdt velstående i den vestlige verden har nå spredd seg til alle land i verden, og blir vanligere blant de fattigste. Diabetes type 2, som tidligere var uvanlig blant barn, er ikke lenger forbeholdt voksne. Antallet overvektige barn har steget og det samme har antallet barn med diabetes type 2.

I dag står Asia for 60% av verdens diabetikere. Det er likevel slik at overvektighetsraten ikke korresponderer direkte med diabetesraten. I India er overvektighetsraten svært lav, mens en stor andel av befolkningen har diabetes type 2.

I Norge har trolig rundt 200.000 personer diabetes. Av disse har rundt 25 000 type 1 diabetes og 175 000 type 2 diabetes. Rundt halvparten av alle som er rammet av sykdommen vet ikke at de har det. Norge ligger på verdenstoppen i antall type 1 diabetes, som rammer omkring 200-300 barn hvert år.

Verdens diabetes dag (WDD) markeres hvert år den 14. november, og engasjerer millioner av mennesker over hele verden.
Årets kampanje bærer navnet: ‘Diabetes: beskytt vår fremtid’ og vil inspirere og engasjere lokalsamfunn til å promotere og formidle informasjon om prevensjon av diabetes, det vil også bli arrangert ulike aktiviteter for å øke oppmerksomheten rundt diabetes som et globalt helseproblem med seriøse og omfattende konsekvenser som påvirker oss alle sammen.

Diabetes og de komplikasjoner som følger med kan i stor grad forebygges, og det finnes rimelige løsninger som kan benyttes i dette arbeidet. I arbeidet for å dempe eskaleringen av epidemien diabetes, burde forebyggende arbeid gjennom promoteringen av et sunt kosthold og livsstil være et globalt satsningsområde.