Antall barnearbeidere øker

Nesten hvert tiende barn i verden utfører barnearbeid. Det fratar dem normal skolegang og skader fysisk og mental helse og utvikling. 12. juni markerer FN Verdensdagen mot barnearbeid ved å belyse 2021 som det internasjonale året for eliminering av barnearbeid

Barn klassifiseres som barnearbeidere når de enten er for unge til å jobbe eller er involvert i farlige aktiviteter som kan skade deres fysiske, mentale, sosiale eller pedagogiske utvikling.

Hvert tiende barn i barnearbeid

Foto: Unicef/PatrickBrown

For første gang på to tiår har verden sett en økning i antall barn tvunget til barnearbeid. Covid-19-pandemien har hatt en særlig negativ innvirkning på allerede sårbare grupper. Skolestengninger har ført til en betydelig økning i barns sårbarhet for utnyttelse.

I en felles rapport fra Den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO og Unicef ​​slåes det fast at antall barnearbeidere i verden i begynnelsen av 2020 var 160 millioner. Dette er 8,4 millioner mer enn for bare fire år siden.

I de minst utviklede landene er litt mer enn ett av fire barn (i alderen 5 til 17) en del av arbeidskraften som anses å være skadelig for deres helse og utvikling.

Bærekraftsmål 4 og 8

FNs bærekraftsmål 4 sier at en god utdanning er grunnlaget for å forbedre menneskers liv, og slår fast at alle jenter og gutter skal ha lik tilgang til utdanning. Og det skal være gratis.

Barn som blir utsatt for barnearbeid er fratatt skolegang, helse og en trygg fremtid. Noen mister også livet. De jobber ofte under farlige arbeidsforhold og mange blir utnyttet og får lite eller ingen betaling for det de gjør.

Bærekraftsmål 8 om anstendig arbeid og økonomisk vekst tar sikte på å iverksette umiddelbare tiltak for å avskaffe tvangsarbeid, sette en stopper for moderne slaveri og menneskehandel. Mål 8.7 krever at de verste formene for barnearbeid forbys og avskaffes innen 2025.

 

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO)

I 2002 lanserte Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) den første verdensdagen mot barnearbeid.

Foto: Noah Friedman-Rudovsky

Et stort antall medlemsland har ratifisert den internasjonale konvensjonen mot de verste former for barnearbeid (ILO-konvensjon 182) og avtalen om minimumsalder for sysselsetting (ILO-konvensjon 138).

FN har også vedtatt en egen barnekonvensjon, med rettigheter som gjelder alle barn i verden.

«Handlingsuke» 

 Alle barn har rett til en trygg barndom. Årets verdensdag mot barnearbeid fokuserer på tiltak som er gjort i løpet av det internasjonale året for eliminering av barnearbeid 2021.

Det er den første verdensdagen siden ratifiseringen av ILO-konvensjon nr. 182 om de verste former for barnearbeid, og den finner sted i en tid da pandemien truer fremskrittene som er gjort for å takle problemet.

«Handlingsuken» begynner 12. juni, og starter med presentasjonen av de nye globale estimatene for barnearbeid. Dette vil bli etterfulgt av en diskusjon mellom talere og ungdomsrepresentanter om å bane vei for 2025 og fremheve innsatsen for å gjennomføre det internasjonale året «2021 Action Pledges«. 

 

 

 

Les også: Barns rettigheter må tas på alvor

 

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19