Året for helsearbeidere, frukt og kampen mot barnearbeid

2021 er FNs år for: fred, tillit, kreativ økonomi, helse og helsearbeidere, frukt og grønnsaker og elimineringen av barnearbeid. Dette er alle områder som får et særlig fokus i 2021.

FN har siden 1959 markerte fokusområder for internasjonale år og tiår for å rette søkelyset mot store problemområder, samt å oppfordre til aksjoner for globale kampanjer.

Foto: National Cancer Institute/Unsplash

Det er bred enighet om at helsearbeidere verden over fortjener en særlig utmerkelse for deres iherdige innsats under pandemien. På den 73. Generalforsamlingen for Verdens helseorganisasjon (WHO) ble 2021 vedtatt som det internasjonale året for helsearbeidere. Beslutningen har som formål å hedre de essensielle frontlinjearbeidere i kampen mo COVID-19.

Foto: Brad Switzer/Unsplash

Helsearbeidere er derimot ikke det eneste vedtatte fokusområdet for 2021. FNs mat og landbruksorganisasjon (FAO) har angitt 2021 som det internasjonale året for frukt og grønnsaker. Formålet er å øke bevisstheten rundt ernæring og helsefordelene av forbruket av frukt og grønt, i tillegg til å fremme en sunn og balansert diett.

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) har anerkjent 2021 som året for kampen mot elimineringen av barnearbeid. ILO peker særlig på den skadelige effekten COVID-19 har hatt på økningen av barnearbeid.

Foto: Zeyn Afuang/Unsplash

2021 blir også anerkjent som:

Det er vanlig at FNs medlemsstater foreslår fokusområder for de anerkjente internasjonale årene, som deretter blir vedtatt av generalforsamlingen. Videre er det heller ikke uvanlig at de ulike FN organisasjonene vedtar internasjonale år for problemstillinger innenfor deres områder.

2021 markerer også starten på internasjonale tiår. FN har anerkjent perioden 2021-2030 som tiåret for havforskning og bærekraftig utvikling, i tillegg til gjenopprettingen av jordens økosystem. 2021 til 2030 blir også markert som «tiåret for sunn aldring,» og «det fjerde internasjonale tiåret for utryddelsen av kolonialismen

Les også:FN har helbredelse som nyttårsforsett

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19