Bærekraftsmålene lanseres på sørsamisk og lulesamisk

FNs mål for bærekraftig utvikling er allerede oversatt til en rekke språk og målformer, som bokmål, nynorsk og nordsamisk. Den 23. oktober lanserer FN-sambandet bærekraftsmålene på sørsamisk og lulesamisk.

At ingen skal utelates er et av hovedprinsippene til FNs bærekraftsmål. For at alle skal kunne delta med å jobbe frem løsninger på de mange utfordringene og krisene verden står ovenfor er det derfor viktig at informasjon er tilgjengelig på alle språk.

FN-sambandets generalsekretær Catharina Bu påpeker at det er spesielt viktig å inkludere den yngre generasjonen da det er deres fremtid som vil påvirkes av løsningene.

«Språket vårt er måten vi kommuniserer på, og dette er tett knyttet til kulturen, historien og identiteten vår», forklarer Bu.

Bærekraftsmål på lulesamisk
Bærekraftsmål nummer 16 på lulesamisk – «fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner». Foto: FN-Sambandet

Også sørsamisk og lulesamisk sine statuser som alvorlig truede språk i følge UNESCO gjør lanseringen spesielt viktig.

 “Vi er nå inne i FNs tiår for urfolksspråk. Frem til 2032 skal urfolksspråk settes høyt på agendaen for å markere at de ikke bare er betydningsfulle for urfolk, men også for verdenssamfunnet fordi dette representerer en så verdifull del av vår historie».

De oversatte bærekraftsmålene vil bli lansert under åpningen av samisk språkuke i Snåsa den 23. oktober. I tillegg til blant andre sametingspresidentene i Norge, Sverige og Finland vil også Hans Majestet Kong Harald delta på den viktige lanseringen.

Sørsamisk og lulesamisk er de mest talte samiske språkene i Norge etter nordsamisk. FN-sambandet lanserte bærekraftsmålene oversatt til nordsamisk i 2019.

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19