FNs bærekraftsmål på samisk

0
943

Pressemelding FN-sambandet – Nå kan ungdom også bli med på den globale dugnaden for å nå bærekraftsmålene – på nordsamisk. Fredag 25. oktober lanseres den nordsamiske oversettelsen av FNs bærekraftsmål.

FNs bærekraftsmål er den første felles handlingsplanen verden har hatt for å løse de store globale utfordringene som å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stanse klimaendringene.
Bærekraftsmålene er oversatt til en rekke språk, også norsk. Så langt har en oversettelse til Norges andre offisielle språk, samisk, manglet.
Det er FN-sambandet som nå har oversatt bærekraftsmålene til nordsamisk, med støtte fra den norske UNESCO-kommisjonen.

Felles dugnad
Selv om nasjonale myndigheter har det overordnede ansvaret for at vi når målene innen 2030, må næringsliv, lokale myndigheter, sivilt samfunn og folk flest også ta del i arbeidet.
Et av hovedprinsippene i FNs bærekraftsmål er at ingen skal utelates. Derfor bør bærekraftsmålene finnes på alle språk, slik at alle kan delta i diskusjonene og jobbe sammen for å løse globale utfordringer.

– Det er særlig viktig å nå barn og unge med kunnskap om bærekraftsmålene, fordi det handler om og påvirker deres fremtid. Nå kan samisk ungdom også være med å diskutere utfordringene og finne måter å løse dem på, på nordsamisk, sier FN-sambandets generalsekretær, Anne Cath da Silva.

FN-året for urfolksspråk
2019 er det internasjonale FN-året for urfolksspråk. Til tross for at det nordsamiske språket har hatt en positiv utvikling de senere årene, er det et generelt inntrykk at samisk som dagligspråk er i tilbakegang. Oversettelsen av FNs bærekraftsmål til nordsamisk bidrar til å bevare dette språket.

FN-sambandet vil fortsette dette viktige arbeidet ved å også oversette flere av våre undervisningsopplegg på bærekraftig utvikling til nordsamisk. Bærekraftig utvikling er ett av de prioriterte tverrfaglige temaene i nye læreplaner fra 2020.