75 måter FN utgjør en forskjell: FN i verdensrommet

Helt fra romfartens startfase har FN anerkjent at verdensrommet er en viktig plattform for menneskeheten. FN-familien arbeider iherdig for at de unike ressursene man kan dra nytte av i verdensrommet, kommer hele menneskeheten til gode.

Les også: Verdensomspennende innsats for barn

I 1967 kom traktaten om styringen av romforskning i verdensrommet, også kjent som «Romtraktaten.»

Idag, er det FNs kontor for verdensrommet (UNOOSA), som er det ansvarlige organet for internasjonalt samarbeid for den fredelige ressursutnyttelsen utenfor jorden. UNOOSA har som eneste organ fullstendig fokus på å fremme et bredt internasjonalt samarbeid i romfarten.

FNs romfartsarbeid fremmer også åpenhet rundt aktivitet i verdensrommet. Dette gjøres gjennom den offisielle «registreringen av oppskutte objekter i verdensrommet,» som opereres av UNOOSA, med forbehold om åpenhet fra alle FNs medlemsland.

Les også: FNs arbeid for flerspråklighet

UNOOSA er et viktig fremtidsrettet organ i FN-familien, særlig med den hyppige ekspansjonen av menneskelig aktivitet i verdensrommet. Den Internasjonale Romfartsuken avholdes den første uken i oktober hvert år, og har som uttalt formål å: bedre menneskeheten.

Les også: Norden er FNs gode venner

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19