FN oppfordrer til fred for 75-årsjubileum

FNs generalsekretær António Guterres oppfordret på nytt til en global våpenhvile i sin uttalelse i forbindelse med 75 årsmarkeringen for FN.

Den 24. Oktober markeres 75-årsjubileumet for FN pakten som trådte i kraft i 1945.

Guterres understreket viktigheten av en global våpenhvile i løpet av utgangen av 2020. Allerede har flere land allerede forpliktet seg til generalsekretærens oppfordring.

Se generalsekretærens uttalelse her:

«Når pandemien inntraff ba jeg om en global våpenhvile. I dag har verden en felles fiende: COVID-19. Nå er tiden for å øke innsatsen for fred og oppnå en global våpenhvile. Klokken tikker,» sa Guterres.

FNs 75-årsjubileumsmarkering foregår under den globale pandemien. Guterres uttalte at grunnpilarene i FNs arbeid er viktigere enn noen gang. Menneskeverd, vern rundt menneskerettigheter og opprettholdelse av internasjonal lov er nødvendig for å redde menneskeheten fra krig. Jordens fremtid står på spill, uttalte generalsekretæren.

«Vi må lage fred på jorden. Klimatrusselen utfordrer menneskeheten. Vi må mobilisere hele verden for å nå utslippsnøytralitet innen 2050.»

«På denne jubileumsmarkeringen ber jeg mennesker over hele verden i å samles i arbeidet for vårt mål. De Forente Nasjoner står ikke bare med dere, FN tilhører dere. La oss realisere våre visjoner for en felles forbedret fremtid,» sa Guterres.

Les også:Europa farges i FN blått

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19