Verdens malariadag 2010

0
664

 

25. april 2010

I dag, 25. April, er verdens malariadag – en mulighet for landene i de rammede områdene til å reflektere over og lære av ulike erfaringer, og støtte hverandres innsats i kampen mot sykdommen. Nettopp på denne dagen for to år siden oppfordret FNs generalsekretær Ban Ki-moon til å trappe opp innsatsen mot spredning av malaria – dette skal skje ved å nå universell dekning innen 2010. Det er nå bare litt over 200 dager igjen før fristen for å nå målene for 2010 går ut. I dalten forbindelse har generalsekretæren uttalt at:

“De siste årene har flere afrikanske land gjort betydelige framskritt når det kommer til kontroll av malaria. Men de hardest rammede landene er fortsatt avskåret fra stien som fører til å nå målet om å stanse og reversere utviklingen av sykdommen. I det vi er halvveis i å oppfylle 2015-målene, er det et sterkt behov for å trappe opp innsatsen for å bekjempe malaria. 

Malaria koster hvert år nesten èn million mennesker livet, og omtrent halvparten av jordens befolkning risikerer å bli smittet av sykdommen – særlig de som bor i lavinntektsland. Malaria er mest utbredt i Afrika sør for Sahara, men sykdommen rammer også Asia, Latin-Amerika, Midtøsten og deler av Europa.

Du kan lese mer om Malaria i rapporten fra verdens helseorganisasjon: “World Malaria Report 2009”. Du kan også lese den globale handlingsplanen her!

Kilde: UN Pulse