Barns levekår i rike land: Norden på topp

0
747
unicef romania

unicef romania
12.04.13 – Nederland og fire nordiske land – Finland, Island, Norge og Sverige – er topp fem i indeksen for barns levekår i FNs barnefonds (UNICEF) nye rapport. Rapporten sammenligner fem dimensjoner for barns levekår i rike land, og undersøker totalt 29 europeiske og nordamerikanske land. Det femte nordiske landet, Danmark, er på 11. plass.

Studiet viser at barns levekår har jevnt bedret seg siden 2000. Barnedødelighet har gått ned i alle landene i rapporten, og flere barn tar nå videre utdanning. Dette har blant annet minsket forskjellene mellom øst- og vesteuropeiske land.

Studiet finner interessant nok ikke en stor sammenheng mellom bruttonasjonalprodukt (BNP) og barns levekår. For eksempel rangeres Tsjekkia, Portugal og Slovenia alle høyere enn Østerrike, Canada og USA.

«Barns velvære avgjøres totalt sett ikke av et lands økonomiske status. Det er viktigere at barn blir tatt hensyn til i politikkutforming», forklarer sjefen for UNICEFs program i Finland, Inka Hetemäki.

Rapporten ser også på innvirkningen av finanskrisen på barn. Utgiftskutt og innstramming vil ha konsekvenser i årene som kommer hvis ikke barns rettigheter blir beskyttet. Utsatte familier og barn må passes ekstra godt på, siden de pleier å lide mest i dårlige økonomiske tider.

«Myndigheter må vurdere innvirkningen som hvert enkelt politisk tiltak kan ha på barn, familier med barn, ungdom og unge voksne. Disse gruppene mangler en stemme i politiske prosesser, eller blir altfor sjeldent hørt», sa direktøren for UNICEFs kontor for forskning, Gordon Alexander.

Generalsekretær i Unicef Norge, Bernt G. Apeland, understreker at det går riktig vei med forholdene for barn i Norge, både sammenlignet med andre rike land og med hensyn til utviklingen over tid, ifølge Aftenposten. Det finnes imidlertid flere områder som må jobbes med for å bedre barns levekår i landet, blant annet barnefattigdom og mobbing.