Gjør psykisk helse og velvære en global prioritet

Covid-19-pandemien har skapt en global krise for psykisk helse, hvor man over hele verden har sett en økning i utbredelsen av psykiske lidelser. Mandag 10. oktober er Verdensdagen for psykisk helse.

Estimater anslår at økningen i både angst og depressive lidelser var på mer enn 25 % etter det første året av pandemien. Samtidig ble driften av psykiske helsetjenester alvorlig forstyrret og behandlingsgapet for psykiske lidelser har økt.

I anledning Verdensdagen for psykisk helse har Verdens helseorganisasjon (WHO) lansert en kampanje med tema Making Mental Health & Well-Being for All a Global Priority, eller på norsk «Å gjøre mental helse og velvære for alle til en global prioritet». Dette er en mulighet for personer med psykiske diagnoser, talsmenn, beslutningstakere, arbeidsgivere, ansatte og andre interessenter til å komme sammen for å diskutere fremgang på dette området.

En milliard mennesker med psykiske lidelser

Verdensdagen for psykisk helse ønsker å rette fokus mot den nåværende globale situasjonen for psykiske lidelser. Foto: Priscilla Du Preez/Unsplash.

Mange aspekter ved global psykisk helse har møtt utfordringer, og selv før pandemien i 2019 levde anslagsvis en åttendedel av verdens befolkning med en eller annen form for psykisk sykdom. Samtidig er tjenestene, kompetansen og finansieringen tilgjengelig for psykisk helse fortsatt mangelvare og langt under det som trengs, spesielt i lav- og mellominntektsland.

– Nesten 1 milliard mennesker lever med en psykisk lidelse, sier FNs generalsekretær António Guterres i sin uttalelse på Verdensdagen for psykisk helse. «Men psykisk helse er fortsatt et av de mest underbemannede områdene i helsevesenet. Noen land har bare to psykiske helsearbeidere per 100 000. De sosiale og økonomiske konsekvensene er dype. Angst og depresjon alene koster den globale økonomien anslagsvis 1 billion dollar i året. «FN og Verdens helseorganisasjon ber om styrking av helsetjenestenes kapasitet til å tilby omsorg av høy kvalitet til mennesker som trenger det, spesielt unge mennesker.

Fokus på psykisk helse i arbeidslivet

Psykisk helse
Psykisk helse blir ofte stigmatisert og fører til at man unngår å søke den hjelpen man trenger. Foto: Ümit Bulut/Unsplash

Dette inkluderer samfunnsbaserte tjenester og integrering av psykisk helsestøtte på en bredere front innen helsevesenet. «Vi må også takle stigma og diskriminering – og bryte ned barrierene som finnes for at folk kan søke omsorg og støtte», sier Guterres. WHO og Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) har etterlyst konkrete tiltak for å ta tak i psykisk helse i befolkningen i arbeidsfør alder.

WHOs World Mental Health Report, publisert i juni 2022, viste at av milliarden mennesker som lever med en psykisk lidelse i 2019, opplevde 15 % av de voksne i arbeidsfør alder en psykisk lidelse. Anslagsvis 12 milliarder arbeidsdager går tapt årlig på grunn av depresjon og angst. Dette koster den globale økonomien nesten 1 billion dollar. «Det er på tide å fokusere på den skadelige effekten våre arbeidsliv kan ha på vår mentale helse,» sa Tedros Adhanom Ghebreyesus, generaldirektør i WHO.

Les også: En tredjedel av befolkningen på Gazastripen trenger psykologisk og sosial støtte

 

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19