Ingen korrupsjon – full utvikling

0
672
Photo: 2.0 Generic (CC BY 2.0)/futureatlas.com

Photo: 2.0 Generic (CC BY 2.0)/futureatlas.com
8. DESEMBER, 2013 – Bekjempelsen av korrupsjon er en global utfordring i både fattige og rike land, men det er bevist at korrupsjon skader fattigere mer enn rike. Korrupsjon bidrar til ustabilitet og fattigdom, og er en dominerende faktor i å drive sårbare stater mot statlig svikt.

Den internasjonale dagen for bekjempelsen av korrupsjon markeres den 9. desember hvert år. Både myndigheter, den private sektoren, frivillige organisasjoner, media og innbyggere over hele verden kommer sammen i kampen mot korrupsjon. FNs utviklingsprogram (UNDP) og FNs kontor for narkotika og kriminalitet (UNODC)  står fremst i denne kampen. Direktør ved UNODC, Yury Fedotov, gjorde klart at vi alle må ta del i kampen, om vi skal lykkes. «Vi trenger en robust og sterk koalisjon av myndigheter, næringsliv, sivilsamfunnet, akademia og media for å motstå korrupsjon, og bygge en kultur preget av forhindring og integritet.»
Korrupsjon er den største hindringen til økonomisk og sosiale utvikling over hele verden. Hvert år blir $1 trillion betalt i bestikkelser over hele verden. Det estimeres også at $2.6 trillioner stjeles hvert år gjennom korrupsjon, en sum lik over 5 % av global BNP. I utviklingsland estimeres midlene mistet gjennom korrupsjon til 10 ganger mer enn summen gitt i utviklings assistanse, ifølge UNDP. Korrupsjon frarøver ikke bare midler fra der hvor de trengs mest, det leder også til et svakt styresett, som igjen kan gi næring til organiserte kriminelle nettverk og promotere menneskehandel, smugling av våpen, forfalsking og piratkopiering, og handel av utryddelsestruede dyrearter.

Kampen mot korrupsjon har vært avgjørende for å nå mål som FNs tusenårsmål, og er prioritert av utviklings organisasjoner og et økende antall land.

I de nordiske landene ville man kanskje forvente at korrupsjon ikke er et stort problem. Den nyeste rapporten fra Transparency International, vedrørende korrupsjon, viste at korrupsjon er høyt oppe på listen over de mest gjennomsiktige og åpne landene. Dette betyr likevel ikke at kampen mot korrupsjon er ferdig kjempet. Det er fortsatt forbedringspotensialet  i de nordiske landene når det kommer til korrupsjon.

Det å hindre og bekjempe korrupsjon krever en omfattende tilnærming, samt en kultur preget av åpenhet, ansvarlighet og deltagelse. Dette gjelder alle deler av samfunnet.