Bevar det beste i kulturen – legg det harmfulle igjen

0
619
02-06-2012femalegenital11

02-06-2012femalegenital11
6. FEBRUAR, 2014 – Økningen av jenter og kvinners myndiggjøring i forhold til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter er en av FNs store kampsaker. Kvinnelig omskjæring representerer en substansiell utfordring i dette arbeidet. I dag markeres Den internasjonale dagen for nulltoleranse mot kvinnelig omskjæring, en gyllen anledning til å skape bevissthet rundt temaet.

Kvinnelig omskjæring referer til en rekke ulike typer og grader av inngrep som involverer fjerning eller påføring av annen varig skade på ytre kjønnsdeler. UNFPA estimerer at omkring tre millioner jenter omskjæres årlig, hvor majoriteten av disse er under 15 år. For individene som blir berørt kan konsekvensene være substansielle, deriblant vedvarende smerte, infeksjoner og inkontinens. Ved komplikasjoner kan utfallet være dødelig.

I en pressemelding slår FNs generalsekretær Ban Ki-moon at det ikke eksisterer noen grunner som legitimerer kvinnelig omskjæring, verken utviklingsmessige, religiøse eller helserelaterte. ”Selv om man kan argumentere med at dette er en ’tradisjon’ må vi huske på at slaveri, såkalte æresdrap og andre inhumane praksiser har blitt forsvart med samme uholdbare argument”. Videre understreker han at alle såkalte ”tradisjoner” som undergraver menneskerettigheter bør bekjempes.

Selv om antallet omskåringstilfeller er synkende på et globalt nivå er det all grunn til fortsatt bekymring. Tall fra organisasjonen Plan anslår at 140 millioner jenter og kvinner er berørt av omskjæring på verdensbasis, hvorav majoriteten befinner seg i Afrika og Midtøsten. De nordiske landene er imidlertid heller ikke immune for praksisen, særskilt fordi en stor andel av innvandrerbefolkningene har opprinnelse fra land hvor kvinnelig omskjæring er utbredt. Temaet blir med jevne mellomrom satt på dagsorden i de nordiske landene, blant i Finland tidligere i år, da avisen Helsingin Sanomat publiserte en artikkel med kraftfulle bilder av omskårede jentebarn fra Kenya. Artikkelen utløste en opphetet debatt angående rollen vestlige medier har i forhold til ivaretakingen av barns menneskerettigheter.

Den internasjonale dagen for nulltorelanse mot kvinnelig omskjæring har blitt markert årlig siden opprettelsen i 2003. Nå er det vår felles utfordring å fylle årets merkedag med mening ved å generere offentlig engasjement, fremme et beskyttende juridisk rammeverk og ved å bistå jenter og kvinner som kan eller allerede har blitt berørt.