Goals for Girls!

0
863

FIFA og UNICEF har no offisielt sett i gang Goals for Girls!, ein ny kampanje for å nytte sport, særskilt fotball, til å fremje utdanning, likestilling, samt kvinner og jenter sine rettar. Kampanjen startar i samband med FIFA sin 5. verdsmeisterskap i fotball for kvinner, som vert arrangert i Kina. Goals for Girls! ynskjer å nytte verdsmeisterskapen  som ein plattform til å fremje utdanning som eit verktøy mot kjønnsdiskriminering.

Les meir om dette her.