Budskap fra FNs høykommisær for flyktninger António Guterres på Verdens dag for flyktninger

0
657

Hvert år er millioner av mennesker rundt om i verden på søken etter et bedre liv. Noen forlater hjemmene sine for å finne jobb eller bedre betalte jobber. Andre er på jakt etter utdanningsmuligheter eller et nytt miljø. Men for mange er det ikke et valg å forlate hjemmene og hjemlandet sitt.

Flyktninger er de menneskene som må flytte på seg mot sin vilje. Jaget ut av landsbyer og byer, og separert fra familiene sine på grunn av konflikt eller forfølgelse, beveger de på seg for å finne sikkerhet.

Idag, på Verdens dag for flyktninger bør vi huske på de titalls millioner av flyktninger og andre som har blitt tvangsflyttet, og minnes hva som gjør dem annerledes. I en tid med økende globalisering der flere og flere mennesker er på flyttefot, er ikke flyktninger unike fordi de reiser fra hjemmene sine. Det som er skiller de fra andre er at de ikke kan dra tilbake.

En krympede verden og et voksende globalt arbeidsmarked, tegn på vår gjensidige økonomiske avhengighet, har vært en velsignelse for mange. Men det har også vært grobunn for plager. Og når populistisk retorikk fyrer opp under bekymringer om migrasjon og nasjonale ressurser, har det lett for å ende opp som intoleranse og ekslusjon. Resultatet er ofte avvisning av de som er annerledes, uten hensyn til om de er på jakt etter muligheter eller ber om beskyttelse.

Under slike forhold blir immigrasjonpolitikk og grenser strammet inn til det punktet at de ikke lar mennesker med behov for beskyttelse inn. Dette er både uheldig og unødvendig. Selv om det ikke er lett, er det fortsatt mulig å skille flyktninger fra andre migranter.

Fordi mange konflikter har blitt avsluttet i løpet av de siste årene, har antallet flyktninger og asylsøkere på verdensbasis sunket til det laveste nivået på flere tiår. Dette er kjærkommen informasjon. Det burde hjelpe oss å avpolitisere spørsmålet om beskyttelse av flyktninger og å kjempe mot intoleranse.

Men selv om flyktninger kanskje er den mest synlige tvangsflyttede gruppen, er de ikke alene. Samtidig som globale flyktningtall har sunket, lever stadig flere mennesker som flyktninger innenfor sine egne grenser, enten fordi de ikke ønsker eller kan gå i eksil. Disse menneskene fortjener også beskyttelse og FNs høykommisær for flyktninger har utvidet sitt mandat til å omfatte også dem.

Verdens dag for flyktninger er en anledning til å rette oppmerksomheten mot de millioner flyktninger og andre tvangsflyttede rundt om i verden og deres pressende behov, fra vann og husly til beskyttelse og toleranse. Vær så snill og støtt opp om våre anstrengelser. Uansett om de befinner seg i fjerne leire eller i et nærliggende nabolag er det alltid måter vi kan hjelpe dem på. Det begynner med å huske på at de ikke forlot hjemmene sine frivillig.

Takk.