Budskap på Verdens Miljøverndag

0
713
World Environment Day 2012

World Environment Day 2012

FNs Generalsekretær:

På samme tid som verden forbereder seg til FN-konferansen Rio+20 om bærekraftig utvikling er Verdens Miljøverndag en mulighet til å fremheve behovet for et paradigmeskifte mot en mer bærekraftig verden. Årets tema: «Grønn økonomi: inkluderer det deg?» understreker behovet for at alle tar del i å holde vårt økologiske fotavtrykk innenfor planetens grenser.

Verdensbefolkning består av 7 milliarder mennesker og vil øke til 9 milliarder innen 2050. Dette betyr større belastning på allerede overbefolkede byer, hvor mer enn halvparten av alle mennesker nå bor, og større belastning på naturens ressurser ettersom etterspørselen etter mat, vann, og energi øker. Det betyr også flere mennesker på jakt etter et anstendige arbeid. Globalt er 1.6 milliarder mennesker uten jobb eller i lav sysselsetting. Beregninger viser at en halv milliard flere vil kjempe om arbeidsplassene på jobbmarkedet i løpet av det neste tiåret.

Bærekraftighet er en forutsetning for like muligheter ved å balansere sosiale, økonomiske og miljømessige dimensjoner ved utvikling. Vi må motbevise myten om at det er konflikt mellom økonomiske og miljømessige forhold.  

Ved hjelp av smarte politiske veivalg og investeringer kan land beskytte sitt miljø, skape økonomisk vekst, skape anstendige arbeidsplasser og fremskynde sosial utvikling.

Rio+20 er vår mulighet til å skjerpe de globale forpliktelsene til bærekraftig utvikling. I Rio bør vi komme til enighet om at økonomisk vekst og velstand basert på brutto nasjonalprodukt alene ikke er tilstrekkelig. Vi bør komme til enighet om at verden trenger et sett med bærekraftige utviklingsmål som bygger på FNs tusenårsmål. Og dette bør baseres på byggesteinene i bærekraftighet: energi, vann, mat, byer, hav, arbeid, og det å gi muligheter til kvinner.

Bærekraftighet får stadig en mer fremtredende plass i folks dagsorden både i industri- og utviklingsland. FN selv jobber mot en klimanøytral og bærekraftig drift av våre kontorer og aktiviteter. I Rio må vi mobilisere samarbeid som trengs for å lede verden inn på en mer bærekraftig bane med vekst og utvikling. På Verdens Miljøverndag, i forkant av den historiske Rio-konferansen, oppfordrer jeg myndigheter, næringslivet og alle medlemmer av samfunnet til å gjøre valg som tar hensyn til helheten og som vil bidra til en bærekraftig fremtid – framtiden vi vil ha.