COP25: Generalsekretæren skuffet 

FNs generalsekretær António Guterres sier det internasjonale samfunnet misbrukte en sjanse til FNs klimakonferanse COP25 i Madrid.

– Jeg er skuffet over resultatene av COP25, sa Guterres i går.

– Verdenssamfunnet gikk glipp av en viktig mulighet til å vise høyere ambisjoner om å begrense skadene, oppfylle forpliktelsene og øke finansieringen for å takle klimakrisen. 

Guterres med tro på 2020

Guterres holder fortsatt fast i at vi ikke må gi opp og handle på klimakrisen.

– Vi må ikke gi opp, og jeg vil ikke gi opp.

– Jeg er fastere besluttet enn noensinne på å gjøre 2020 til et bedre år der alle land forplikter seg til å gjøre det vitenskapen har fortalt oss er nødvendig for å oppnå karbonnøytralitet i 2050 og under 1,5 grad temperaturøkning, avsluttet generalsekretæren.

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19