COP28 begynner ved slutten av det varmeste året på 125 000 år

De globale temperaturene fortsetter å nå rekordhøye nivåer, og nå som året nærmer seg slutten, stiger den diplomatiske temperaturen i Dubai. Der verdens ledere møtes på COP28 fra 30. november til 12. desember, for å stake ut en ambisiøs kurs i den globale kampen mot klimaendringene.

Det er et kritisk øyeblikk for den globale klimakampen.

Bilde:
Simon Stiell, administrerende direktør for FNs klimaendringsorganisasjon

Simon Stiell, direktør for FNs klimakontor. Skriver i en kronikk at klimakatastrofene blir verre i alle land, og at «dette året sannsynligvis blir det varmeste på 125 000 år».

«Det er ikke mulig å stenge kranene for fossilt brensel over natten, men det finnes mange muligheter for tiltak som ikke blir iverksatt i dag. I 2022 brukte for eksempel regjeringer over 7000 milliarder dollar i skattepenger eller lån på subsidier til fossilt brensel», skriver Stiell.

Hvorfor er COP28-konferansen viktig?

COP28 vil gi oss en realitetssjekk – en kulminasjon av en prosess som kalles «Global Stocktake» på hvor langt verden har kommet i håndteringen av klimakrisen, og hvor mye kursendring som er nødvendig.
Siden Paris-avtalen om klimaendringer ble vedtatt på COP21 i 2015. Har de påfølgende konferansene dreid seg om å gjennomføre avtalens hovedmål: å stanse den globale gjennomsnittlige temperaturøkningen til godt under 2 °C og fortsette arbeidet med å begrense økningen til 1,5 °C over førindustrielt nivå.
Den globale statusoppfølgingen er en prosess som skal bidra til å identifisere hva som fortsatt må gjøres. Derved veilede landene mot mer ambisiøse og raskere klimahandlingsplaner.
I 2020 utarbeidet de enkelte landene nasjonale klimahandlingsplaner for å redusere nasjonale utslipp og tilpasse seg konsekvensene av klimaendringene.
Neste runde av disse planene skal etter planen være ferdig i 2025. Resultatet av den globale kartleggingen kan oppmuntre landene til å øke ambisjonene og sette nye mål som overgår eksisterende politikk og forpliktelser.

Hva står på spill?

Bilde:
Generalsekretær António Guterres går blant pingviner ved Base General Bernardo O’Higgins i Antarktis. @UNPhotos

Bokstavelig talt planetens helse og menneskehetens velferd.
«Antarktis har blitt kalt den sovende kjempen, men nå vekkes den av klimakaoset», advarte FNs generalsekretær António Guterres under sitt besøk i Antarktis i forkant av COP28.
Havisen i Antarktis er på sitt laveste nivå noensinne. Nye tall viser at den i september i år var 1,5 millioner kvadratkilometer mindre enn gjennomsnittet for årstiden – «et område på størrelse med Portugal, Spania, Frankrike og Tyskland til sammen».
«Alt dette betyr en katastrofe for hele verden», sier han.
2023 ligger an til å bli det varmeste året, mens de siste åtte årene har vært de åtte varmeste som er registrert globalt, drevet av økende konsentrasjoner av drivhusgasser og akkumulert varme.

Bilde: Utsikt fra Bransfield-stredet i Antarktis. @UNPhotos

Guterres har ved flere anledninger slått alarm og advart om at hvis ingenting endrer seg, er vi på vei mot en temperaturøkning på 3 °C – mot en farlig og ustabil verden.
«Menneskeheten har åpnet helvetes porter. Den forferdelige varmen har en forferdelig effekt», sa han.

Hva mener vi med sterkere klimatiltak?

Vitenskapen er klar: Det er fortsatt mulig å begrense temperaturstigningen til 1,5 °C og unngå de verste klimaendringene, «men bare med dramatiske, umiddelbare klimatiltak», som inkluderer:
– En reduksjon på 45 prosent i klimagassutslippene innen 2030 sammenlignet med 2010-nivået.
– Oppnåelse av globale netto nullutslipp innen 2050
– En «rettferdig og rimelig overgang» fra fossilt brensel (olje og gass) til fornybare energikilder.
– Økte investeringer i klimatilpasning og motstandskraft mot klimaendringer
Men det er mer – som å oppfylle de økonomiske forpliktelsene til støtte for utviklingsland. Sikre 100 milliarder dollar i klimafinansiering årlig og operasjonalisere tap- og skadefondet. Dette ble vedtatt på COP27 i fjor, for å sikre klimarettferdighet.

UNFCCCs synteserapport om nasjonalt fastsatte bidrag (NDC), som ble offentliggjort i november. Viser imidlertid at verden ikke klarer å ta tak i klimakrisen.

Hvordan kan du følge med på COP28?

Følg disse lenkene for de siste oppdateringene fra COP28 i Dubai:
Konferansens hovednettsted
FNs portal for klimatiltak
UN News som er tilgjengelig på ti språk

 

 

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19