Covid-19 vaksiner har reddet mer enn 1.4 millioner liv i Europa

Siden Covid-19 vaksinene ble introdusert i desember 2020, har de redusert antall dødsfall som følge av pandemien med minst 57 % og reddet mer enn 1.4 millioner liv i WHOs Europaregion. De fleste av dem som ble reddet, var 60 år eller eldre, den gruppen som har høyest risiko for alvorlig sykdom og død som følge av SARS-CoV-2-viruset. Den første vaksineboosteren alene reddet 700 000 liv.

Dette er noen av funnene i en ny WHO/Europe-studie som viser at dagens kjente dødstall for Covid-19 i regionen, som i dag er på 2.5 millioner, kan være så høyt som 4 millioner uten vaksiner.

«Vi har hele tiden understreket viktigheten av Covid-19-vaksiner, særlig for eldre mennesker og de mest sårbare. Denne studien dokumenterer resultatet av at landene har fulgt disse rådene. Bevisene er ugjendrivelige», sier Hans Henri P. Kluge, WHOs regiondirektør for Europa.

Siden Covid-19-pandemien brøt ut, har regionen, som omfatter 53 medlemsland i Europa og Sentral-Asia, sett mer enn 277 millioner bekreftede tilfeller og over 2,5 millioner registrerte dødsfall.

Bilde: Daniel Schludi fra Unsplash

Effekten av vaksiner

Rapporten viser en reduksjon i dødeligheten på 57 % blant personer i alderen 70-79 år og 54 % blant personer i alderen 60-69 år. Dødeligheten var 52 % lavere i aldersgruppen 50-59 år. Aldersgruppen over 80 år hadde størst utbytte av vaksinasjonen, med en reduksjon i dødeligheten på 62 %.

I aldersgruppen 25-49 år resulterte den andre vaksinedosen i en reduksjon i dødeligheten på 48 %.

Dødeligheten i andre land redusert med opptil 75

WHO/Europe-studien viser at Covid-19 vaksinasjon reddet flest liv i perioden da Omicron-varianten dominerte, fra desember 2021 til april 2023.

Når det gjelder effekten på dødeligheten i regionen som helhet. Var det Israel som oppnådde de største fordelene for alle aldersgrupper med en reduksjon på 75 %. Etterfulgt av Malta og Island med en reduksjon på henholdsvis 72 % og 71 %.

Bilde: Nick Fewings på Unsplash

Leve med covid-19

I takt med at vinteren intensiveres på den nordlige halvkule, øker tilfellene av Covid-19 igjen, i likhet med sykdommer forårsaket av andre luftveisvirus, inkludert respiratorisk syncytialvirus (RSV) og influensa.

«Covid-19 har ikke forsvunnet. Vi har bare lært oss å leve med det», sier Kluge. «Store deler av samfunnet har oppnådd en viss grad av immunitet, enten gjennom vaksinasjon, infeksjon eller begge deler. De fleste av oss er i stand til å vurdere vår egen og andres risiko. Og hvis vi blir syke med tegn på covid-19 eller influensa, vet de fleste av oss at det er best å holde seg hjemme og borte fra andre.»

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19