Debatt i FNs generalforsamling: Hvordan nå tusenårsmålene innen 2015?

0
661

FNs generalforsamling holder nå et todagers møte for å diskutere hva man kan gjøre for at utviklingen for å nå tusenårsmålene blir hurtigere, slik at man klarer å oppfylle de åtte målsetningene innen 2015.

Enkelte land har oppnådd mer enn andre, og noen ligger langt bak i utviklingen. Debatten som varer fra 1. til 2. april skal sette fokus på forbedringene som har blitt gjort, og samtidig ta for seg områder hvor det er overhengende nødvendig å sette i gang tiltak for å akselere prosessen.

Denne debatten kommer på en tid da det er ”klart at farten vi overholder er altfor langsom”, i følge generalforsamlingens president Srgjan Kerim.

Tusenårsmålene er en forpliktelse som går utover medlemsstatenes ansvar- og omfatter både privat sektor, sivilt samfunn og global offentlighet. Todagersdebatten bringer sammen representanter fra FN-systemet, akademia, forretningsverden i tillegg til statlige og ikke-statlige organisasjoner. Sammen skal de forskjellige aktørene debattere og bidra til utviklingsagendaens strategi og retning.

Samlingen kan følges live på webkamera.

Her kan du lese om tusenårsmålene på norsk: FN.no og NORAD

Klikk her for å se nettsiden til generalforsamlingens president om tusenårsmålene.