Du kan ikke alltid se hvem som sulter

0
710
Photo: UN Photo/Logan Abass

 Photo: UN Photo/Logan Abass
2. JANUAR, 2014 – Bekjempelsen av sult handler ikke bare om å fylle tomme mager. Skjult sult, mangelen på mikronæringsstoffer, påvirker hverdagen til milliarder av mennesker. Barn under 3 år er spesielt sårbare.

Mikronæringsstoffer er de mineraler og vitaminer som er i mat. Mangelen på stoffer som sink, jern og vitamin A, kan føre til nedsatt fysisk vekst og svekke immun systemet så drastisk at det kan sette barns liv i fare.

Det estimeres at et av tre barn i verden lider av en mangel på mikronæringsstoffer, som kan påvirke barns intellektuelle og fysisk utvikling. Det totale antallet mennesker som lider av skjult sult estimeres til å være så høyt som 2 milliarder.

Ifølge Dr. Shenggen Fan, direktør ved det International Food Policy Research Institute (IFPRI), det må rettes mer oppmerksomhet mot skjult sult.

«Utviklingsplanene post-2015 må inkludere en klar definisjon av sult som adressere både synlig og skjult sult,» sa Dr. Fan under De europeiske dagene for utvikling, i Brussel. «Vi må strebe etter å eliminere sult, ikke bare å halvere den,» la han til, og refererte til FNs tusenårsmål.

En av grunnene til hvorfor skjult sult ikke er mer kjent, er manglende informasjon og data. I mange land er det ingen system eller ordninger for å måle ernæring. Det er likevel et klart forhold mellom manglende vekst og skjult sult. Ifølge en nylig studie er skjult sult utbredt i flere utviklingsland hvor manglende vekst er vanlig blant barn.

Noe som ofte blir glemt er at det ikke er nok å nå det satte kaloriinntaktet for å sikre en tilfredsstillende helse. Mer oppmerksomhet må rettes mot næringsstoffer og inntaket av dem.