FNs Generalsekretær erklærer havkrise

FNs generalsekretær António Guterres sa i dag at verden har tatt havet for gitt alt for lenge og står nå overfor en «havkrise».

I sin tale til FNs havkonferanse som åpnet i Lisboa mandag, sa han at det var på tide å handle.

«Vi må stoppe strømmen,» sa Guterres, og påpekte at global oppvarming fører til rekordhøye havtemperaturer, skaper mer voldsomme og hyppige stormer, gjør havet surere og øker havnivået.

«Vi kan ikke ha en sunn planet uten et sunt hav. Hvis vi ikke tar vare på havet, vil det få en rekke ringvirkninger som er mot hele 2030-agendaen», sa generalsekretæren med henvisning til FNs verdensmål.

Under FNs andre havkonferanse, som vil foregå fra 27. juni til 1. juli, vil det diskuteres spørsmål som plastforurensning og overfiske samt beskyttede havområder, ressurser fra havbunnsgruvedrift, bevaring og restaurering av marine økosystemer.

For å oppmuntre til handling vil konferansen søke å fremme de sårt tiltrengte vitenskapelig baserte innovative løsningene som tar sikte på å lansere et nytt kapittel i global maritim handling.

«Nesten 80 % av alt avløpsvann slippes ut i havet uten behandling. Og ca. 8 millioner tonn plastavfall havner i havet hvert år. En plastmasse i Stillehavet er større enn Frankrike. Hvis det ikke tas drastiske tiltak, kan denne plasten kompensere for all fisk i havene innen 2050», sa generalsekretæren.

Havet er hovedkilden til mat for mer enn en milliard mennesker, og næringer knyttet til havet gir arbeid til rundt 40 millioner mennesker.

Guterres sa at fiskepraksis som ikke er bærekraftig er utbredt i verden og at overfiske ødelegger fiskebestandene. Han påpekte imidlertid at fisket er gjenopptatt i de tilfellene det har vært drevet forsvarlig forvaltning.

Guterres sa at det nylig er gjort fremskritt i forvaltningen av havene, inkludert en kommende ny traktat om å takle den globale plastkrisen og en avtale i Verdens handelsorganisasjon (WTO) om å stoppe skadelige fiskerisubsidier.

– Bærekraftig behandling av havet kan hjelpe havet med å produsere opptil seks ganger mer mat og 40 ganger mer fornybar energi enn det gjør i dag, sa FNs generalsekretær ved åpningen av havkonferansen.

Konferansen arrangeres i fellesskap av regjeringene i Kenya og Portugal, og blant deltakerne er 15 statsoverhoder og 8 regjeringssjefer.

Les mer her:

Havet er i fare: truslene det står overfor (unric.org)

Aktuelt

Generalsekretærens uttalelse om COVID-19