Den internasjonale autismedagen

0
845


2. APRIL 2014 – En FN-resolusjon fra 2007 erklærte 2. april som Den internasjonale autismedagen, som gjør den til en av tre offisielle sykdomsspesifikke FN-dager. Målet er å skape oppmerksomhet om autismespektrumsforstyrrelser (ASF), en utbredt utviklingsforstyrrelse som påvirker titalls millioner av mennesker.

ASF er en medfødt utviklingsforstyrrelse som vanligvis viser seg i løpet av de første tre leveårene. Det skyldes en nevrologisk forstyrrelse som påvirker hjernefunksjonene og rammer barn og voksne, uavhengig av kjønn, etnisitet og sosioøkonomisk status.

FN-konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne slår fast at dagen i dag skal være en av en rekke av aktiviteter som skaper en bedre tilværelse for oss alle. Resolusjonen om Den internasjonale autismedagen oppfordrer alle medlemsstater til å gjennomføre aktiviteter som øker oppmerksomheten om autisme i samfunnet.

I anledning dagen avholder FN en rekke debatter og filmvisninger for å bidra til å skape oppmerksomhet om temaet, i samarbeid med NGOer som Autism Speaks. Organisasjonen har også lansert kampanjen Light it up Blue, en global kampanje hvor mange av verdens ikoniske bygninger skal lyse blått, blant annet Sydneys operahus og Empire State Building i New York.

FNs Generalsekretær Ban Ki-moon sier i sin uttalelse at man kan måle et samfunns sukssess på hvor godt mennesker med forskjellige evner er integrert i samfunnet og oppfattes som verdifulle medlemmer. Han oppfordrer det internasjonale samfunnet til å «bidra til fremgangen ved å støtte utdannelsesprogrammer, arbeidsmuligheter og andre relevante tiltak som realiserer vår felles visjon om en mer inkluderende verden».