Hvilke land får LDC-status?

0
694

LDC-statusen gis til land som har en befolkning på mindre enn 75 millioner, og som har:

  • En gjennomsnittsinntekt på mindre enn 745 dollar per person per år.
  • Svak humankapital, målt gjennom indikatorer for ernæring, barnedødelighet blant barn under fem år, innrullering i barn i skoleverket på et senere stadium enn grunnskolen, og analfabetisme blant voksne.
  • Høy økonomisk sårbarhet målt gjennom befolkningsstørrelse, avsidesliggende beboelse, og mangfold i vareeksport, samt flere andre økonomiske faktorer.