Desmond Tutu: – Bry deg! (Rio+20)

0
705
The Elders in Oslo

The Elders in Oslo

The Elders (De Eldre), en uavhengig gruppe av globale ledere ledet av erkebiskop Desmond Tutu oppfordret til «dristige handlinger» når verdens ledere samles i Brasil i juni for Rio+20 konferansen om bærekraftig utvikling.

Sammen med de såkalte Unge (the Youngers) promoterte de eldre sin kampanje for «Velstand for framtidens generasjoner» i Oslo i Norge den 9. mai 2012.

Tre av «De Eldre», erkebiskop Tutu, Mary Robinson, Irlands tidligere president og Gro Harlem Brundtland, tidligere statsminister i Norge, sammen med Esther Agbarakwe (27) fra Nigeria og Marvin Nala (23) fra Kina som representerte «De unge», diskuterte utfordringene som verdens ledere står overfor i Rio i juni,

De Eldre har i løpet av de siste månedene gjennomført online-diskusjoner om planetens framtid med unge ledere over hele verden. Disse diskusjonene vil kuliminere i en offentlig debatt mellom «De Eldre» og «De unge» under Rio+20 konferansen.

Mary Robinson beklaget det manglende fokus på ”viktigheten og at det haster”, noe hun mener dels skyldes fokuset som har vært på «søte isbjørner» istedenfor mennesker.

«Vi er nødt til å sette fokus på personer og på at problemet er her og nå. Mennesker lider og strever fortsatt med å skaffe nok mat på bordet i en uforutsigbar verden hvor skillelinjene mellom sesongene er blitt mindre, sa Robinson.

Alle de tre «Eldre» oppfordret alle unge ledere til å legge press på politikerne, som normalt kun tenker to til tre år fram i tid. «Vi trenger entusiasme, begeistring og den positive energien fra de unge for å legge press vår ledere til å ta de riktige beslutningene, sa Robinson.

Da hun ble spurt av ordstyreren, den norske tv-journalisten Siri Lill Mannes, om å gi et råd til de unge lederne svarte Gro Harlem Brundtland: ”Vær deg selv og tenk langsiktig”.

Desmond Tutu svarte: ”Bry deg”

Og Mary Robinson: ”Vær deg selv og tenk langsiktig. Bry deg og innvolver andre».