UNFPA-rapport: Tenåringsgraviditetar får alvorlege fylgjer

0
699
FN sitt folkesetnadsfond har gitt ut ein ny rapport om tenåringsgraviditetar og unge mødre. Rapporten “Giving Girls Today and Tomorrow: Breaking the cycle of adolescent pregnancy” – ser på graviditet blant gifte og ugifte jenter. I fylgje rapporten er tidleg graviditet den største dødsårsaka blant tenåringsjenter. Rapporten påpeikar at dei sosiale og økonomiske fylgjene ikkje berre rammar jentene, men også familar og heile samfunn.

Les rapporten her.