FN-konferanse om biologisk mangfold i Trondheim

0
776

1.-5. februar 2010 arrangeres en stor internasjonal FN-konferanse i Trondheim med tema biologisk mangfold. Konferansen vil bli holdt på Royal Garden Hotel, og det ventes rundt 300 deltakere fra omlag 100 nasjoner.

Det er sjette gangen Norge, sammen med FN, er vertskap for konferansen. Trondheimskonferansen tar denne gangen for seg problemstillinger knyttet til 2010-målet om å begrense tapet av biologisk mangfold.  Åpningen av FNs internasjonale naturmangfoldår vil også stå sentralt, og konferansens hovedmål er å fremskaffe et faglig grunnlag for politiske beslutninger om nye internasjonale målsettinger som skal fastsettes i løpet av året.

For det haster å ta vare på naturen. FNs tusenårsstudie viste at tapet av biologisk mangfold skjer opptil 1000 ganger raskere i dag på grunn av menneskelig aktivitet, enn den naturlige tapsraten. Og som mennesker er vi avhengige av naturens tjenester.

FN har valgt 2010 som det internasjonale naturmangfoldåret for å rette oppmerksomhet mot temaet, og for å fremheve at ødeleggelse av natur og utryddelse av arter vil ramme oss mennesker hardt.

Les mer om konferansen på www.trondheimconference.org.

Kilde: Sør-Trøndelag fylkeskommune