Den internasjonale morsmålsdagen

0
748

21. februar 2011

På FNs generalforsamling den 16. mai 2009 ble medlemslandene oppfordret til å ”fremme bevaring og beskyttelse av alle språk som anvendes av verdens folkeslag.” I år har UNESCOs generaldirektør Iria Bokova uttalt: ”alle språk er forbundet via språkets opprinnelse, men hvert språk er en unik kilde til å forstå, skrive og uttrykke virkelighet.”

Den 22. og 23. februar møtes eksperter i Paris for å diskutere blant annet oversettelse, gjensidig forståelse og stereotypier, samt hvordan man kan bygge en bro mellom globale og lokale språk.

Betydningen av Den internasjonale morsmålsdagen stiger hvert år, og stadig flere land arrangerer udanningsseminarer og kulturelle begivenheter i denne sammenhengen.

Å bedre språkundervisningen er viktig som et ledd i utdanne kompetente arbeidstakere, og er et ledd i UNESCOs strategier vedrørende språk og flerspråklighet.

UNESCO har tre hovedprinsipper for å forbedre tilgangen til språk og utdannelse i det 21. århundre. Disse er:

– Undervisning på morsmålet for å fremme kvaliteten på utdannelse. Undervisningen skal bygge på kunnskapen lærere og elever har. Undersøkelser støttet av UNESCO viser at morsmålsundervisning er en avgjørende faktor for å kunne lese og skrive, og dermed også for å lære.

– Oppfordre til tospråklige eller flerspråklige utdannelser på alle nivåer, for å fremme likestilling og avspeile den mangfoldighet av språk som finnes i samfunnet. Hovedformålet er å gjøre det mulig å bruke minimum tre språk i undervisningen i flerspråklige sammenhenger.

– Sist men ikke minst er det meningen å fremme språk som en vesentlig del av tverrfaglige utdannelser, for å kunne forstå andre mennesker og på den måten bygge opp respekt for menneskerettighetene.