Vis din støtte til nedrustningskampanjen WMD – We Must Disarm

0
610

En ny nettside har blitt lansert i forbindelse med nedrustningskampanjen WMD – We Must Disarm, som ble lansert av generalsekretæren i juni. Kampanjen fortsetter også på Twitter, Facebook og MySpace, der daglige meldinger angående nedrustning og ikke-spredning av atomvåpen blir sendt ut.   

Den nye nettsiden eksisterer på alle de seks offisielle FN språkene, og inneholder informasjon om nedrustning, inkludert WMD-erklæringen. På nettsiden kan man lese om grunnene til at vi må nedruste, i tillegg til at man kan bidra med egne grunner for nedrustning. Disse meldingene vil bli presentert for verdens ledere når de møtes for åpningen av FNs 64. generalforsamling i New York i september.

Du kan også skrive under på WMD-erklæringen, og slik vise din støtte til kampen for nedrustning.

Gå til WMD -We Must Disarm.