Det gavmilde Norden

0
996
Foto Det gavmilde Norden by Danida - Klaus Holsting

Foto Det gavmilde Norden by Danida - Klaus Holsting

Hvilket land er mest gavmildt når det kommer til internasjonal utviklingsbistand? Norden kan være stolt, idet hele fire nordiske land ligger på topp i dette års rangering av verdens 27 rikeste lands bidrag til internasjonal utviklingsbistand.

Den 15. oktober offentliggjorde den uavhengige amerikanske tenketanken Center for Global Development dette års Commitment to Development Index (CDI), som tar høyde for landenes størrelse. Sammenlagt seiler Danmark inn til en flott førsteplass, med Norge på andreplass, Sverige på tredjeplass og Finland på syvendeplass.

De 27 landene blir rangert på syv områder: utviklingsbistand, handel, investeringer, migrasjon, miljø, sikkerhet og teknologi. Danmark ligger som nummer en innenfor sikkerhet, på grunn av landets store bidrag til fredsbevarende styrker og internasjonale sikkerhetstraktater.

Danmarks utviklingsminister Christian Friis Bach uttaler i forbindelse med offentliggjørelsen: ”Det er naturligvis veldig flott at det brede danske utviklingssamarbeidet igjen anerkjennes internasjonalt. Vi ligger som nummer en på listen samlet set. Den danske utviklingsbistanden roses for å være av høy kvalitet. Det skaper forandring og konkrete resultater for verdens fattige”.

Norge slår imidlertid de andre nordiske landene når det kommer til utviklingsbistand, hvor førsteplassen deles med Luxemburg. Norge gir hele 1,1 prosent av sitt BNP til utviklingsbistand, som er en av de faktorene som spiller inn i den imponerende delte førsteplassen.

Sverige ligger i den øverste halvdelen i mange av kategoriene i indeksen, og utmerker seg særlig ved å ha indeksens laveste CO2-utslipp per innbygger. Sverige er også et av de landene som hjelper flyktninger i humanitære kriser mest.

Finland scorer høyt i miljøkategorien, da landet har en lav produksjon av fossilt brensel og et begrenset forbruk av ozonlagsnedbrytende stoffer. Dessuten bruker den finske regjeringen en del penger på forskning og utvikling (R&D).

Indeksen viser at et lite land kan gjøre en stor forskjell for verdens fattigste. Danmark, Norge og Sverige er blant de fem landene i verden, som lever opp til FNs målsetning om at rike land skal donere 0,7 prosent av sine produksjonsinntekter til utviklingsbistand. De to andre landene er Luxemburg og Nederland.

Indeksen baserer seg på OECD-statistikk. Siden slik statistikk ikke var tilgjengelig for Islands tilfelle er Island ikke med i indeksen. Det er imidlertid tydelig at Island er bak sine nordiske naboer idet det islandske alltinget ifølge media nylig bestemte seg for å øke sine bidrag til offisiell utviklingsbistand til 0,25 % av landets BNP innen 2013.