Generaldebatten belyser ulike perspektiver på veien videre for utviklingsarbeid.

0
643
UN Photo/Amanda Voisard

UN Photo/Amanda Voisard

26. SEPTEMBER, 2013 – Utviklingsplanene etter 2015 var et hett tema i generaldebatten onsdag. Selv om samtlige medlemsstater er enige i viktigheten av at nye utviklingsplaner blir formulert, er det ulike syn på hva disse utviklingsplanene bør inneholde og hvordan man bør gå frem.

Estlands president Thomas Hendrik Ilves dro frem viktigheten av nettforvaltning i utvikling. «Den største drivkraften bak bærekraftig utvikling er inklusiv og ansvarlig økonomisk politikk,» han la til at moderne ICT løsninger er viktige når det handler om å fostre vekst som leder til et bedre styresett, tilgang til offentlige tjenester, jobbskapning, åpenhet, ansvarliggjøring og det sivile samfunnets deltagelse.

Flere politiske ledere fra Latin-Amerika advarte FNs generalforsamling mot økene ulikheter og uretttferdig økonomisk politikk som tvinger mennesker til å leve på utkanten av samfunnet. Dette er viktige faktorer som kan hindre små land i å nyte de rettigheter som er gitt av FN-pakten.

«Vi er veldig bekymrede over å se at miljøet forverres, noe som påvirker vår sikkerhet og de mest sårbare befolkningsgruppene i samfunnet.» sa Perus president Ollanta Humala Tasso. «Vi må endre regnestykket og sette fokus på kampen for likhet. La oss ikke sette vekst som et mål i seg selv, la oss heller bruke vekst som et verktøy.»

Tadsjikistans statsminister Ogil Ogilov fokuserte på viktigheten av vannressurser og samarbeid vedrørende vann. For øyeblikket mangler rundt 770 millioner mennesker verden over tilgang til en forbedret vannkilde og 2.5 milliarder mangler tilgang til tilfredstillende sanitærtilbud. «Det er allmennkunnskap at vannressurser spiller en sentral rolle i oppnåelsen av tusenårsmålene. Våre forsøk på å utrydde fattigdom er direkte avhengig av en rasjonell forvaltning av vannressurser,», konkluderte Oqilov.

Generaldebatten vil fortsette til den 1. oktober. Debatten kan bli fulgt live på UN Web TV.