Generalsekretærens budskap på den internasjonale Nelson Mandela dagen 18. juli 2010

0
769
alt

GENERALSEKRETÆRENS BUDSKAP PÅ DEN INTERNASJONALE NELSON MANDELA DAGEN

FORENTE NASJONER

alt

 18 juli 2010

Nelson Mandela er en person av stor betydning. Han fremmer verdier som medmenneskelighet og de verdier FN representerer. Hans liv, hans styrke og hans prestasjoner er idealer for mennesker verden over. Han kjempet mot undertrykkelse i årevis, og da han ble frigitt tilgav han undertrykkerne.

Jeg er heldig som har møtt Nelson Mandela. Hans karisma og sjarm gjorde dypt inntrykk på meg. Men det som gjorde mest inntrykk på meg var hans beskjedenhet. Da jeg forsøkte å takke han for hans livsverk, svarte han: ”Det var ikke meg”. Han foretrakk å snakke om hva andre mennesker hadde utrettet i kampen for menneskerettigheter og retten til å leve et verdig liv. Nelson Mandela inspirerer millioner av mennesker. Han har aldri vært rik eller mektig. Som han så ofte minner oss på, han er bare en vanlig mann. Men han har utrettet fantastiske ting.  

Nelson Mandelas prestasjoner har kostet han og hans familie dyrt. Det han ofret var ikke bare av stor betydning for menneskene i Sør-Afrika, men av stor betydning for mennesker over hele verden. Han gjorde verden til et bedre sted. I dag, på den første Nelson Mandela dagen, takker vi ham for alt han har utrettet og hans kamp for frihet, rettferdighet og demokrati.

Han viste vei. Han forandret verden. Vi er dypt takknemmelige.