Det trengs umiddelbar handlig for å begrense klimaendringene.

0
716
UNEP

UNEP
5. NOVEMBER, 2013 – Hvis det globale samfunnet ikke umiddelbart tar fatt på vidtfavnende handlinger for å begrense utslippene av drivhusgasser, vil mulighetene for å fortsette på veien med minst mulig kostnader, for å holde en temperaturøkning under 2 °C dette århundret, minke. Dette åpner opp for store utfordringer.

Dette er konklusjonene i Emissions Gap Report 2013, en stor internasjonal vitenskapelig rapport, koordinert av FNs miljøprogram (UNEP) og publisert samtidig som verdenslederne gjør seg klare for å møtes til en ny runde med klimaforhandlinger i Warszawa.

Selv om nasjoner oppfyller sine forpliktelser, vil utslipp av drivhusgasser i 2020 mest sannsynligvis være vesentlig over det nivået som gir oss mulighet til å opprettholde en utvikling med minst mulig kostnader.

Hvis vi ikke gjør noe nå, vil mulighetene våre for å holde temperaturøkningen til et lavere mål, som 1.5 °C, forsvinne helt.

«Som rapporten fremhever, vil forsinket handling bety en høyere klimaendrings rate i den nære fremtid og sannsynligvis flere klimaeffekter, det vil også den fortsatte bruken av karbonintensiv og energiintensiv infrastruktur. Dette vil bremse ned introduksjonen av klimavennlige teknologier og begrense de utviklingsvalg som vil plassere det globale samfunnet på en vei mot bærekraftig, grønn fremtid,» sa FNs visegeneralsekretær og Direktør av UNEP Achim Steiner.