– Ikke-statslige aktører og enkeltpersoner og multilaterale institusjoner må komme sammen og samarbeide for å oppnå bærekraftsmålene, sier Ulrika Modéer, assisterende generalsekretær og leder for FNs utviklingsprograms (UNDP) avdeling for eksterne forhold og beslutningspåvirkning. Men tiden er knapp, og en rask start er nødvendig for å skape tro på fremtiden for kommende generasjoner.

Ulrika Modéer er for tiden den høyest plasserte svenske i FN-systemet. Hennes rolle dekker blant annet å bygge bro mellom FNs utviklingsprogram og andre aktører i verden. En oppgave som er nødvendig for å oppnå verdensmålene ifølge Modéer.

– Vi kan ikke nå bærekraftsmålene uten samarbeide med for eksempel den private sektoren. Vi må styre investeringer til å bli mer bærekraftige og få andre sektorer til å samarbeide med oss i stedet for å motarbeide vår agenda.

For å nå bærekraftsmålene kreves det en grundig omstilling av både våre sosiale modeller og den private sektorens forretningsmodeller. Men like viktig er engasjementet som eksisterer hos vanlige mennesker. FN har en viktig rolle som en samlende kraft og FNs unike plattform har stor innvirkning på det normative arbeide, mener Modéer. Samtidig må FN formå å forklare hvor FN kommer fra.

– Vi kan ikke ta det for gitt at yngre generasjoner forstår hvorfor FN ble dannet og jeg tror at det er viktig å minne om bakgrunnen for FN, når vi snakker om viktigheten av multilateralt samarbeide i dag, sier Modéer. Selv om bakgrunnen er viktig, må FN samtidig ha et fremtidsrettet blikk og holde seg relevant. Parisavtalen og bærekraftsmålene er 2 avgjørende agendaer for fremtiden og de berører alle samfunn og aktører.

Med sitt utviklingsmandat har UNDP en stadig større støtte for sitt arbeid med klima og miljø.

– Disse landene trenger også å håndtere klimaspørsmål som en del av deres engasjement omkring utvikling, sier Modéer.

2030-agendaen omfatter 17 komplekse mål som kan virke overveldende å forholde seg til for vanlige mennesker. Ved å fokusere på deler av målene tror Modéer at gunstige effekter kan oppnås, også på andre områder.

– Klimaspørsmål alene kan være en måte å engasjere enkeltindivider i flere av de av de sosiale utfordringene verden står overfor. Se bare på alle syklistene. Å sykle har en positiv effekt på både helse, miljø og klima. Å komme fra et nordisk land og jobbe i et internasjonalt miljø innebærer visse erfaringer og egenskaper som er positive i internasjonale samarbeid.

– Jeg får ofte høre at vi i Norden har en særlig evne til å lytte og forsøke å forstå lokale sammenhenger, noe som er helt nødvendig for å velge rett vei, gjøre rett og oppnå resultater. Men selv om vi fra Norden er kjente for å være lydhøre tror Modéer at det er viktig at de som vil jobbe med internasjonale spørsmål kommer ut i verden og jobber lokalt for å få perspektiv og forståelse, men også se seg selv og landene de kommer fra i et kritisk lys.

Fra 2020 er det ti år igjen før bærekraftsmålene skal være oppnådd, men den nyeste forskning og rapporter viser at vi jobber for langsomt. En rask omstilling og et felles løft kreves for å nå målene, men vi må samtidig se på de mulighetene som kommer med 2030-agendaen, mener Modéer.

– Jeg vet at Greta Thunberg sier at hun ikke vil ha de voksne sitt håp uten deres handling. Men jeg tror på at det kan komme samtidig. 2030-agendaen er et risikokart, men også en veiledning som vi alle kan samles omkring for en bærekraftig utvikling.